Skip naar content

Consumenten: rechten, veiligheid en gezondheid

Consumenten: rechten, veiligheid en gezondheid

Tips voor ondernemers

De bescherming van consumenten is opgenomen in de OESO-richtlijnen. Eerlijke ondernemers blijven in de gunst bij de consument. Producten en diensten moeten veilig zijn en informatie die verstrekt wordt via marketing en reclame moet juist zijn. Aandachtspunten voor ondernemers zijn:

  • Voldoe aan alle voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten voor uw goederen en diensten.
  • Geef juiste en duidelijke informatie over samenstelling en gebruik van uw producten.
  • Hanteer een heldere klachtenprocedure en werk mee aan een snelle en eerlijke oplossing van geschillen.
  • Respecteer de privacy van consumenten en bescherm persoonsgegevens.
  • Werk goed samen met de autoriteiten om schade voor de veiligheid of volksgezondheid bij het gebruik van uw producten en diensten te beperken.

Meer informatie over de OESO-richtlijn consumentenbelangen kunt u hier vinden.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen