Skip naar content

Kinderarbeid

Kinderarbeid

MVO Risico Checker

Met de MVO Risico Checker maakt u snel en makkelijk een inschatting van de MVO-risico’s in uw internationale handelsketen.

Self Assessment: Internationaal MVO

Met de self assessment-test van Global Compact (GC) kunt u de performance van uw eigen bedrijf meten op de vier hoofdonderwerpen van de GC: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie. De Global Compact is een vrijwillig samenwerkingsverband van tienduizenden bedrijven wereldwijd op het gebied van MVO.

Navigator MVO richtlijnen

Welke programma's en gedragscodes zijn er voor uw branche? En hoe weet u of u met die gedragscodes voldoet aan de internationaal erkende MVO richtlijnen van de OESO, de ILO en de VN? De Navigator MVO Richtlijnen schept duidelijkheid.

MVO Beleidstool (voor PSI-aanvragers)

Weet u precies wat u aan MVO doet? Of hoe u MVO in uw kernactiviteiten kunt verankeren? Veel MKB bedrijven doen meer aan MVO dan zij zelf denken! Als u dit op papier zet en communiceert naar uw (potentiële) klanten, vergroot u uw kansen op de markt! De MVO beleidstool is speciaal ontwikkeld voor het Private Sector Investeringen (PSI) programma van NL EVD Internationaal. De beleidstool is gebaseerd op de OESO richtlijnen en de implementatie richtlijnen van ISO26000.

Fair Wage Ladder

de Fair Wage Ladder is een innovatieve online tool die merken, fabrieken, vakbonden en NGO's helpt om toe te werken naar een leefbaar loon voor arbeiders in de kledingindustrie.

Aan de slag met de ketensimulator

Ketenverantwoordelijkheid: Welke dilemma's komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn slimme stappen om te nemen? Ondernemers, directieleden en inkopers gaan in workshops van MVO Nederland aan de slag met de ketensimulator, een interactieve tool gericht op ketenverantwoordelijkheid.

Online cursus tegen kindersekstoerisme

Deze online cursus over kindersekstoerisme van ECPAT Nederland biedt voorlichting voor iedereen die werkzaam is in de reisindustrie. Want wat kunt u ertegen doen?

MVO Landentoolkits

Wie succesvol en duurzaam wil gaan ondernemen in een opkomende markt, kan gebruik maken van de MVO landentoolkits.

Van werk naar school

Handleiding voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden.

Human Rights Compliance Program (Quick Check)

De Quick Check is een instrument waarmee bedrijven kunnen nagaan wat hun impact en mogelijke risico's zijn op mensenrechtengebied.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen