Skip naar content

Kinderarbeid

Kinderarbeid

Tips voor ondernemers

Het is niet altijd gemakkelijk te achterhalen onder welke omstandigheden uw producten tot stand zijn gekomen. Het is dan ook moeilijk om voor 100% uit te sluiten dat kinderarbeid in uw keten voorkomt. Toch kunt u het verschil maken. Neem daarom maatregelen:


1) U heeft een productiefaciliteit in een opkomende markt

 • Doe een risico-inventarisatie en begin met een self-assessment.
  Dit helpt u bij het inzichtelijk maken van uw positie ten opzichte van kinderarbeid. met een zelf-test beantwoord u vragen over beleid, activiteiten en communicatie. Goede voorbeelden van self-assessments zijn de Human Rights Quick Check en de Global Compact Self Assessment . Beide tests gaan over meerdere onderwerpen, maar het staat u uiteraard vrij om te beginnen met het onderwerp kinderarbeid.
 • Weet wat de lokale wetgeving zegt over kinderarbeid. De lokale wetgeving is vaak stricter dan u in eerste instantie zou denken.
 • Bepaal uw eigen standpunt over kinderarbeid. Een goede richtlijn hiervoor zijn de ILO-verdragen over kinderarbeid.
 • Bent u klaar met de self-assessment, bespreek dan de uitkomsten met uw management en eventuele lokale partners.
 • Maak een actieplan, waarin u bepaalt wat u gaat doen, wie u daarbij nodig hebt en welke stappen u gaat nemen.
 • Betrek werknemers bij de ontwikkeling van uw activiteiten en communiceer goed over de voor- en nadelen van uw beleid.
 • Zoek collega's op. Samen met collega's uit de branche is uw slagkracht richting leveranciers groter. Werk dus samen zodra dat kan en neem daarvoor contact op met uw branchevereniging. MVO Nederland helpt brancheverenigingen met activiteiten op het gebied van MVO.
 • Goede voorbeelden van samenwerking in de kledingbranche zijn MadeBy en de Fair Wear Foundation. Het ontwikkelen van een zwarte lijst met leveranciers die zich niet aan de norm houden is een concrete manier van samenwerking in de branche.
 • Wees transparant richting klanten, leveranciers en andere belanghebbenden wat u doet aan het uitbannen van mogelijke kinderarbeid in uw productieketen.
 • Komt u er zelf niet uit? Vraag uw branchevereniging om advies.

Tip: In ontwikkelingslanden worden kinderen vaak gezien als een belangrijke bron van inkomsten voor families. Kinderen naar school helpen is een effectief middel tegen kinderarbeid. Betaal werknemers een goed loon en stimuleer ze om hun kinderen naar school te sturen. Ook kunt u de gemeenschap ondersteunen door u in te zetten voor meer en beter onderwijs.

 

2) U koopt producten in

 • Bepaal uw standpunt over kinderarbeid. Een goede richtlijn hiervoor zijn de ILO-verdragen over kinderarbeid.
 • Maak afspraken met uw partners. Ga met uw buitenlandse partners het gesprek aan over uw standpunt over kinderarbeid. Uw leverancierkan een hele andere mening zijn toegedaan over het onderwerp.Vaak is kinderarbeid een onderdeel van de cultuur of is er niet direct een oplossing voor het ontbreken van scholen. Houd voet bij stuk maar wees wel creatief in uw oplossingen. Neem een clausule over kinderarbeid op in het leveringscontract.
 • Stel kritische vragen aan uw leveranciers. Kan uw toeleverancier garanderen dat kinderarbeid niet voorkomt? Heeft de leverancier een standpunt over kinderarbeid? Is het mogelijk de productie-eenheden te bezoeken? Worden de toeleveranciers van uw toeleverancier gecontroleerd? Kan uw leverancier een actuele lijst overdragen met namen en geboortedata van werknemers?
 • Zoek collega's op. Samen met collega's uit de branche is uw slagkracht richting leveranciers groter. Werk dus samen zodra dat kan en neem daarvoor contact op met uw branchevereniging. MVO Nederland helpt brancheverenigingen met activiteiten op het gebied van MVO. Goede voorbeelden van samenwerking in de kledingbranche zijn MadeBy en de Fair Wear Foundation.
 • Ook samenwerken met een lokale of internationale non-gouvernementele organisaties kan veel opleveren. Ook vakbonden, lokale overheden en bedrijven in uw keten (bijvoorbeeld grote afnemers) kunnen een partner zijn in de strijd tegen kinderarbeid.
 • Neem gecertificeerde producten af. U kunt producten inkopen met diverse keurmerken waarbij strikt wordt toegezien op de afwezigheid van kinderarbeid in (een bepaald deel van) de productketen. In de richtlijnennavigator (zoektermen arbeid) vindt u vrijwel alle keurmerken, richtlijnen en andere instrumenten.

U vindt MVO-landeninformatie op Internationaal Ondernemen en op de Human Rights and Business Portal.

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen