Skip naar content

Diversiteit & arbeidsparticipatie

Diversiteit & arbeidsparticipatie

FILM - 4 ondernemers en hun 'Switch' naar MVO

The Switch, 4 ondernemers en hun overstap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een film over de inspiratie, ervaringen en toekomstvisies van: Drukkerij Wedding, betonfabrikant Van Nieuwpoort, Kledingproducent Mahan Eco en designbureau Reggs.

M. van den Oever Boomkwekerijen – Investeren in mensen en bomen

“Net als voor mensen, geldt ook voor bomen: je moet ze gezond houden. Dan hoef je ze ook niet beter te maken.” Bij M. van den Oever Boomkwekerij werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Logisch, omdat er in ons dorp, Haaren, 2 grote instellingen zijn voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking,” zegt Harm Horlings.

Asito – Diversiteit versterkt organisatie

“Wij geloven in de kracht van kleur. Wij hebben meer dan 90 nationaliteiten in dienst. Maar ook op andere vlakken is de diversiteit binnen Asito heel groot,” zegt Sander Haas, Manager PR & Communicatie bij Asito.

Fifteen - Restaurant werkt met kansarme jongeren

Restaurant Fifteen biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid in een jaar tijd gekwalificeerd kok te worden.

Lans – Fluitend naar de kas

“Als wij buitenlandse werknemers aannemen, regelen we huisvesting, verzekering en een huisarts voor ze. Ook dát vind ik MVO!” Aan het woord is Wilko Wisse, stafmedewerker van tomatenteeltbedrijf Lans.

Teleteam - Callcenter voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Teleteam is een call- en contactcenter. Het speelt in op de krapte op de arbeidsmarkt met hun project 'Belteam+'. Dit project biedt mensen met een lichamelijk ongemak een aangepaste werkplek en intensieve begeleiding.

LIPS - Uit de wijk aan de slag

Textielverzorger LIPS Tilburg begeleidt mensen met een bijstanduitkering naar werk. De gemeente Tilburg ondersteunt dit. Onder andere met subsidie.

Werkervaringsplaatsen in de Brouwerij

De Twentse Bierbrouwerij biedt werkervaringsplaatsen aan mensen met een arbeidsbeperking. Dat doet het door samen te werken met de Twentse Zorgcentra en de stichting Brug naar Werk.

Het Goed - Maatschappelijk betrokken kringloop

Het Goed zorgt voor werkgelegenheid voor kansarmen én hergebruik van tweedehands spullen.

CSU Cleaning Services - Goed voor personeel

Extra inspanningen leveren CSU Cleaning Services tevreden medewerkers en duurzame relaties met medewerkers en opdrachtgevers op.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen