Skip naar content

CSR Europe

Activiteiten

Enterprise 2020

Eind 2010 lanceerde CSR Europe het initiatief Enterprise 2020, refererend aan het Europe 2020 initiatief van de Europese Commissie. Enterprise 2020 is de kern voor CSR Europe’s strategie en beoogt door trends en samenwerking, evoluerend, een referentie te ontwikkelen van het ideale bedrijf van de toekomst. Er zijn nu vier communities of practice gestart, waarin samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld onder leiding van een CSR Europe-deelnemer, en waarbij andere organisaties kunnen aansluiten:

1. Hervormen van markten: initiatieven die externe markten willen omvormen door producten en diensten te leveren die duurzame consumptie stimuleren. Ook interne marktinitiatieven met betrekking tot duurzame inkoopketens, governance, strategie, management en processen door de hele organisatie.

2. Inclusieve gemeenschappen: initiatieven die zowel formele als informele vaardigheden, kennis en competenties helpen verbeteren, en die kansen creëren voor werk en ondernemerschap op het gebied van Europese demografische ontwikkelingen. Hieronder vallen ook werknemervrijwilligerswerk en gemeenschappelijke investeringen die vaardigheden en kennis stimuleren om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

3. Gezondheid en welzijn: initiatieven die gezondheid en welzijn bevorderen, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

4. Transparantie: het beoordelen en verbeteren van de algemene prestaties van de organisatie door betere meetinstrumenten, een dialoog met de stakeholders en het verschaffen van ESG-informatie (environmental, social and governance).

Agenda 2011-2013

Speerpunten voor de komende periode zijn:

- ESG (ontsluiting en rapportering);
- Vergrijzing en demografische veranderingen;
- Bottom of the Pyramid (BOP);
- Gezondheid en welzijn;
- Ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten;
- Financiële ontwikkelingen.

Wat biedt CSR Europe?

Om bedrijven te helpen zich te ontwikkelen in de richting van Enterprise 2020 is een uniek “service delivery model” ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op 4 elementen, waaronder het delen van best practices. Voor leden van CSR Europe zijn verschillende middelen beschikbaar, zoals een online best practice and tools database en een marketplace events. Ook is het mogelijk om ervaringen te delen in business-to-business-groepen en er zijn accountmanagers beschikbaar.

In de projecten van CSR Europe is veel aandacht voor zaken als ketenverantwoordelijkheid en stakeholderdialoog. Het gaat dus niet alleen om de grote multinationals maar nadrukkelijk ook om toeleveringsbedrijven en andere stakeholders. Daarom is CSR Europe relevant voor het Nederlandse MKB. Ook voor bedrijven die betrokken zijn bij Europese politiek en beleid, biedt CSR Europe met haar contacten op hoog niveau grote kansen.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen