Skip naar content

De Normaalste Zaak

MVO Nederland - Arbeidsparticipatie - Werken naar Vermogen? De Normaalste Zaak!

Interview met Bert van Boggelen en Martine Breedveld, projectleiders De Normaalste Zaak

Iedereen aan het werk: De Normaalste Zaak

Een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen binnen zijn of haar eigen vermogen. Dát is het doel van De Normaalste Zaak, het arbeidsparticipatieproject van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation.

Werkgevers niet blij met quotum in Participatiewet

Maak van social return de norm

Samen streven naar duurzame inzetbaarheid: overheid en ondernemers in gesprek tijdens 'social return werktafels'

Wajongpaspoort geeft praktische tips om cao-afspraken te maken

Het Wajongpaspoort biedt praktische tips en aansprekende voorbeelden van concrete cao-afspraken voor een succesvolle uitvoering. Werkgevers die er op de werkvloer mee aan de slag moeten, kunnen er hun voordeel mee doen.

Vliegende start voor De Normaalste Zaak

Stempel geschikt!: 60 visies op een 'inclusieve' arbeidsmarkt

Hoe krijgen we een arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen? Die vraag legden Bert van Boggelen van MVO Nederland en ABU-directeur Aart van der Gaag voor aan 60 Nederlanders met een visie op de rol van werk in de samenleving.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen