Skip naar content

MVO Netwerk Beton

Activiteiten

Van Green Deal naar Werkplan
In oktober 2011 is de Green Deal Beton ondertekend.  In Januari 2012 stelde  het inmiddels opgerichte Platform het programmaplan vast. Ook werd een zestal werkgroepen in het leven geroepen (definitie duurzaam beton, grondstoffen, energie, emissies, biodiversiteit en communicatie). In de loop van 2012 is een definitiedocument vastgesteld door het Platform. De overige werkgroepen hebben het Platform geïnformeerd over de belangrijkste issues op hun werkterrein.

Ondertussen is gehoor gegeven aan de wens van deelnemers om niet te lang te blijven studeren, maar al op korte termijn afspraken te maken. Na een brainstormsessie met 35 deelnemers zijn de ideeen ontstaan die uiteindelijk vormkregen in de 10 afspraken van Concreet 1.0. Deze werden op 15 november 2012 ondertekend door bestuurders van de deelnemende organisaties.


In september 2012 kwam de Stuurgroep voor het eerst bijeen. Dit adviesorgaan op bestuurders niveau van het MVO Netwerk Beton gaf richting aan de afspraken gemaakt in Concreet 1.0 en de verdere koers van het Netwerk. Die koers is uitgewerkt in het Werkplan 2013- 2014, in december 2012 vastgesteld door het Platform. Begin 2013 is een verder uitgewerkte planning met een nieuwe indeling van werkgroepen gemaakt. Enkele werkgroepen gaan begin 2013 afronden (energie, emissies) of worden opgenomen in nieuwe werkgroepen. De werkgroep biodiversiteit blijft bestaan.


Huidige werkgroepen

1. Werkgroep Concreet 1.0: zorgt voor de implementatie van de afspraken gemaakt in Concreet 1.0
2. Werkgroep Handelingsperspectieven: zorgt voor een prioriteitenlijstje van handelingsperspectieven voor de midellange termijn (2020), vanuit innovaties in de gebruikte grondstoffen, verbeterde ontwerpmogelijkheden en nieuwe toepassingen van beton. Als graadmeter wordt gebruik gemaakt van levenscyslus analyses, zowel de milieueffecten als de kosten.
3. Werkgroep kansen en belemmeringen: gaat er voor zorgen dat er uiteindelijk nieuwe afspraken (Concreet 2.0) kunnen worden gemaakt in 2014. De werkgroep gaat uit van de prioriteiten van de werkgroep handelingsperspectieven en gaat op zoek naar kansen om deze te realiseren. Daarbij is het wegnemen van belemmeringen, bijvoorbeeld in regelgeving, inkoopbeleid en (gebrek aan) kennisdeling een belangrijk onderdeel.

4. Werkgroep communicatie 
5. Werkgroep LCC

De projectgroep bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen en de projectmanager. De projectgroep bereid de vergaderingen van het Platform voor, en stelt een “roadmap” op voor de lange termijn (2050).

Laatst gewijzigd: 15 nov 2013 - 11:59

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen