Dossier

Tuinbouw

IMVO Netwerk Tuinbouw

uw contactpersoon:

Gerard Teuling
sectormanager Tuinbouw
T: 06-52689426
g.teuling@mvonederland.nl

Gerard Teuling

De productie van voedsel staat centraal in de economie van vele opkomende markten en ontwikkelingslanden. Niet alleen voor de export, maar ook voor de voorziening voor de eigen burgers. Tuinbouw neemt hier een centrale rol in, door de hoge voedingswaarde van groente en fruit, en de veelal gunstige klimatologische omstandigheden in deze landen.

Om die reden kijken steeds meer Nederlandse bedrijven naar de tuinbouwsector in deze landen. Niet alleen voor internationale handel, maar ook voor kansen om technologie, zaden en andere input te leveren.

MVO Nederland werkt met een groep vooruitstrevende (MKB)bedrijven uit de tuinbouwsector aan nieuwe verdien- modellen, sociale innovaties en technische verbeteringen. We starten samen met deze bedrijven veranderprojecten in ontwikkelingslanden, waar we ook de rest van de sector mee willen inspireren.

Zo kan het Nederlands bedrijfsleven niet alleen bijdragen aan lokale voedselzekerheid en een duurzame sector in deze landen, maar ook aan toekomstige business development in de meest beloftevolle markten van de toekomst.

Uitgangspunt bij de werkwijze en projecten is het omzetten van negatieve impact naar positieve impact, in de hele keten. Zie bovenstaand de ambitie. Door gezamenlijke projecten werken we aan maximale duurzame impact in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Het doel is de toegankelijkheid te vergroten van duurzaam geproduceerde, gezonde en voedzame groente en fruit; hier en daar. 

Dat is een enorme uitdaging, waarin we alleen slagen door nauw samen te werken en voortdurend te innoveren. Door precompetitief kennis en ervaringen te delen. Door samen de handen uit de mouwen te steken en onze innovatieve capaciteiten optimaal in te zetten. Zo blijven Nederlandse bedrijven internationaal onderscheidend en concurrerend.

De ontwikkelingen zijn te volgen via grensverleggers.nl/tuinbouw