Skip naar content

Soja

MVO-issues

Milieu - ontbossing en verlies van biodiversiteit

Het soja-areaal in Zuid-Amerika breidt zich elk jaar een beetje uit. Deze uitbreiding gaat (indirect) ten koste van waardevolle bossen, ook sectoren als veeteelt dragen aanzienlijk bij aan ontbossing. Volgens het WNF heeft soja bijgedragen aan een afname van 70.000 km2 bos sinds 2003. Zij verwachten dat dit nog zal stijgen in de toekomst.

De meest bedreigde gebieden zijn de Amazone, de Cerrado in Centraal-Brazilië en de Chaco in Argentinië, Bolivia en Paraguay. Figuur 3 vergelijkt het areaal bos zoals het oorspronkelijk was met dat van 2002. Hier is een forse vermindering van het bosareaal te zien vanwege onder andere sojateelt. Door het verdwijnen van de bossen neemt de CO2-uitstoot en erosie toe. De bodem verliest hierdoor zijn vruchtbaarheid. En zo gaat er biodiversiteit verloren.

 

Figuur 3 Ontbossing Cerrado gebied

Figuur 3 Ontbossing Cerrado gebied

Bron: Presentatie Jan Gilhuis Deense IDH, 2009

 

De Cerrado heeft een rijke biodiversiteit, 50% van alle soorten vogels leven in dit gebied  en 40% van alle soorten zoogdieren, reptielen en vissen in Brazilië zijn in de Cerrado vertegenwoordigd. Er zijn ook ontzettend veel unieke plantensoorten. Het gebied wordt slechts voor een klein gedeelte officieel beschermd.

De toenemende sojateelt gaat voor een deel ten koste van gebieden waar eerst ander (lokaal) voedsel werd verbouwd, zoals maïs, rijst en bonen.

Milieu - vervuiling

Met de teelt van soja (inclusief genetisch gemodificeerde (GM) soja) - 80% van de soja is al GM - is een significant gebruik van bestrijdingsmiddelen gemoeid. Deze bestrijdingsmiddelen verontreinigen de lucht, water en het land van boeren en nabijgelegen rivieren.

Mensen - landrechten

Grootgrondbezitters en bedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe grond voor sojateelt. Vaak nemen zij  het land van de inheemse volkeren in bezit. Dit leidt soms tot gewelddadige conflicten. Overheden kunnen dit tegengaan door controle uit te voeren. 

Mensen - arbeidsomstandigheden

De arbeiders die werkzaam zijn bij het ontginnen van land, werken in sommige gevallen onder slechte arbeidsomstandigheden. Zij krijgen lage lonen met schamele sociale voorzieningen. Tevens zijn er gevallen van slavernij geregistreerd, waarbij arbeiders werken om een lening of voorschot terug te betalen.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen