Skip naar content

Metalen

Tin

Ongeveer 0,001% van de aardkorst bevat tin. Uit onderzoek blijkt dat tin, met de voorraden die nu bekend zijn en met de huidige technieken, nog ongeveer 20 jaar winbaar is. Mondiaal wordt ongeveer 30% van het tin hergebruikt. De rest is afval. Als we in de toekomst gebruik willen blijven maken van tin moet het recycle percentage fors omhoog.Ruim de helft van al het tin wordt gebruikt als soldeersel in producten als computers, mobiele telefoons en televisies. De tweede grote toepassing van tin is als coating op (stalen) blikjes, in Europa is de blikindustrie de grootste verbruiker van tin.
Tin wordt gewonnen uit verschillende ertsen. Cassiteriet is het best beschikbaar en commercieel het meest aantrekkelijk. De grootste tinmijnen bevinden zich in Zuidoost-Azie. 97% van de winning van tin vindt plaats in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. China en Indonesië zijn wereldwijd de grootste tinproducenten. Beide landen produceren gezamenlijk bijna driekwart van het wereldwijde tinaanbod. Andere tinproducerende landen zijn Peru (12%), Bolivia (5%), Congo (DRC) (4%) en Brazilië (3%). Nederland importeert vooral uit Indonesië (29%), gevolgd door Peru (13%), Verenigd Koninkrijk (doorvoer) en China (8%) en Bolivia (7%).

De belangrijkste tin importerende bedrijven in Nederland zijn Alpha-Fry Technologies voor soldeersel en Tata Steel Packaging (TSP) voor vertind stalen platen (blik). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij circa de helft van alle tinimport in Nederland.
Lees hieronder over de specifieke MVO-issues en de trends en ontwikkelingen in deze keten.

MVO-issues
Naast de algemene MVO-issues, gelden er een aantal specifiek voor tin:
• De tin-keten is op het moment nog niet gesloten. Naar schatting van ITRI wordt tin slechts voor 30% gerecycled. Vertind staal wordt namelijk niet verder gescheiden vanwege de relatief kleine hoeveelheid aanwezige tin.
• Naar schatting 50% van het tin wordt gewonnen uit kleinschalige mijnbouw. Veel van deze mijnen bevinden zich in Indonesië. Deze zijn moeilijk te controleren en algemeen gesteld wordt er weinig gedaan om hun negatieve impact op het milieu te verkleinen. Met als gevolg: drinkwatervervuiling, daling van de visvangst en minder toerisme door vervuilde stranden.
• Naast milieueffecten spelen bij de winning van tin problemen rondom mensenrechten en arbeidsomstandigheden en wordt de productie van tin in verband gebracht met schendingen van mensenrechten in conflictgebieden, zoals in DRC (Congo).

Trends en ontwikkelingen
• Samen met de Europese koepel voor blikstaalproducenten APEAL brengt Tata Steel (TSP, voorheen Corus) de problematiek rond de tinketen in kaart. Het bedrijf streeft naar duurzaam ketenbeheer en hecht veel waarde aan recycling en de ontwikkeling Cradle to Cradle tinproducten. Het project is gestart in maart 2010 onder leiding van International Tin Research Institute Ltd (ITRI), de organisatie waarin de tinsmelterindustrie is vertegenwoordigd.
• Tin-erts uit DRC (Congo) wordt veel verwerkt in België. Er is een pilot-project van de ITRI voor duurzame tinwinning in Afrikaanse landen zoals DRC, Burundi en Rwanda: het iTSCi initiatief.
• RESOLVE is een initiatief van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) om de tinketen in kaart te brengen, óók alle leveranciers. Keteninitiatieven als GeSI en EICC werken aan meer transparantie van de keten. Niet alleen de keten van tin, ook die van kobalt en tantalum wordt in kaart gebracht. Allemaal metalen die gebruikt worden in elektronische apparaten.

Wilt u aan de slag met MVO?
Lees hier wat u kunt doen om uw MVO-beleid aan te scherpen.

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen