Skip naar content

Metalen

MVO-issues

Energie en klimaat

Metaalwinning en -verwerking kosten erg veel energie, waarbij veelal grijze stroom (afkomstig uit fossiele brandstoffen) worden ingezet. Bij de productie van metaal wordt elektrolyse toegepast (ruwe metalen smelten op een temperatuur van 960 ˚C), een energie- en waterintensieve techniek. Dit betekent dat de toepassing van secundaire (gerecyclede) metalen veel duurzamer is dan van primaire (uit nieuw erts gewonnen) metalen. Met het verhogen van recyclingpercentages kan het gebruik van energie worden beperkt. Bovendien kunnen restgassen worden ingezet om energie te produceren.
De toepassing van duurzame energiebronnen in productieprocessen beperkt het gebruik van fossiele brandstoffen. Metallurgische bedrijven hebben in 2010 toegezegd in toenemende mate duurzame energie te gaan inkopen.

 

Bodemonderzoek

Verlies van biodiversiteit / aantasting van ecosystemen

Door de groeiende wereldbevolking is er momenteel meer winning van metalen dan ooit. De grootste metaalvoorraden liggen vaak op de ecologisch waardevolle plekken, in ontwikkelingslanden en opkomende markten zoals India en China (BRIC landen). Bij de winning van metalen kan er sprake zijn van een combinatie van ecologische problemen: erosie van het landschap (verlies aan biodiversiteit) en milieuvervuiling door lozing van gevaarlijke stoffen naar (grond)water en bodem.
In Indonesië wordt bijvoorbeeld tin uit zee gebaggerd wat koraalriffen beschadigt. Aluminium komt uit bauxiet, dat door middel van dagbouw gewonnen wordt en op die manier het landschap aantast. Bij goudwinning wordt soms nog gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen zoals kwik en cyanide.
Milieuproblemen die veel voorkomen in de mijnbouw worden onder meer beschreven in het rapport Mining Matters van Milieudefensie (januari 2010).

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Mijnbouw heeft ook impact op lokale gemeenschappen en hun leefomgeving. Arbeiders werken soms onder slechte omstandigheden. En de lokale bevolking profiteert niet altijd mee van de economische activiteiten. Voor de mijnbouw is er een aantal keteninitiatieven in ontwikkeling om dit te verbeteren:
• Een voorbeeld is het Canadese initiatief Towards Sustainable Mining
• Een ander voorbeeld is het iTSCi initiatief van ITRI (internationale tin branchevereniging) voor duurzame tinwinning in Afrikaanse landen zoals DRC, Burundi en Rwanda

Grondstoffenschaarste

Tot een paar jaar geleden was er binnen Europa nauwelijks aandacht voor de dreigende metaalschaarste. In November 2008 publiceerde de Europese Commissie een strategie: "The raw materials initiative - meeting our critical needs for growth and jobs in Europe". Om samen te werken aan: toegang tot grondstoffen op de wereldmarkt zonder marktverstoringen; continue toegang tot grondstoffen van Europese bronnen; en het stimuleren van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en recycling om zo de consumptie van primaire grondstoffen en de afhankelijkheid van import te verminderen.
Het "Raw Materials" initiatief heeft inmiddels een vervolg gekregen in recente EU publicaties:
• Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials (juni 2010). Bijbehorende website
Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials (februari 2011)

Politieke schaarste

Door toenemende binnenlandse vraag, heeft China - en ook landen als India en Rusland - in 2008 exportquota ingesteld voor aluminium en ijzer. Daarmee stelt China de voorraden veilig voor haar eigen industrie, ook voor de langere termijn. De Westerse industrie kampt hierdoor met een afnemende beschikbaarheid over metalen. Voor sommige metalen speelt dat ze nog wel voorradig zijn, maar moeilijker gewonnen kunnen worden omdat men daarvoor in conflictgebieden zou moeten werken waar dit onmogelijk is. Een voorbeeld hiervan is de beschikbaarheid van tin in DRC (Congo).

 

Foto: Nationale Beeldbank

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen