Skip naar content

Natuursteen

Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN)

ABN is de brancheorganisatie voor Nederlandse natuursteenbedrijven. Met zo'n 180 leden vertegenwoordigt de vereniging een groot deel van de branche.
ABN is de brancheorganisatie voor Nederlandse natuursteenbedrijven. Met zo'n 180 leden vertegenwoordigt de vereniging een groot deel van de branche.

Werkgroep Duurzame Natuursteen (WGDN)

Multi-stakeholder initiatief WGDN verenigt bedrijven en maatschappelijke organisaties die streven naar de verduurzaming van de natuursteenketen.
Multi-stakeholder initiatief WGDN verenigt bedrijven en maatschappelijke organisaties die streven naar de verduurzaming van de natuursteenketen.

Vereniging van Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI)

VNNI behartigt de belangen van de Nederlandse natuursteenbedrijven en neemt deel aan de werkgroep duurzame natuursteen.
VNNI behartigt de belangen van de Nederlandse natuursteenbedrijven en neemt deel aan de werkgroep duurzame natuursteen.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen