Skip naar content

Natuursteen

MVO-issues

Onderstaande kwesties komen vooral in India veel voor. Dit geldt dus niet voor alle producerende landen. Met name kinderarbeid komt in China bijna niet voor.

Arbeidsomstandigheden

Het werk in de groeves is lichamelijk zwaar en gevaarlijk werk met veel stof en geluidsoverlast. Vooral in de graniet-, marmer- en zandsteenmijnen is er veel sprake van ziekten als silicosis en tuberculosis. Arbeiders krijgen vaak niet de beschermende materialen zoals stofmaskers. Vooral in de ondiepe en niet-gemechaniseerde mijnen moeten arbeiders vaak zware gewichten tillen. De medische en sanitaire voorzieningen ontbreken vaak.

De lonen in India, Braziliƫ en China zijn over het algemeen laag. In India bijvoorbeeld verdienen geschoolde arbeiders tussen de 60 en 80 roepies per dag en ongeschoolde arbeiders ongeveer 40 roepies per dag. Op dit moment (voorjaar 2010) is 60 Indiase roepies ongeveer gelijk aan 1 euro. Het minimumloon in India is sinds 2007 100 roepies per dag. Alleen de hooggeschoolde arbeiders verdienen dit. Overigens lossen de meeste arbeiders van hun loon eerst nog een gedeelte van hun schuld af. Zie ook bonded labour.

Schuldarbeid

Schuldarbeid - beter bekend onder de Engelse term bonded labour - gebeurt vooral in India. Het is een vorm van slavernij waarbij arbeiders een schuldbekentenis tekenen bij indiensttreding, om zo een lening af te betalen. De meeste arbeiders in de steengroeve blijven voor de rest van hun leven schuldhorig door de hoge rentes ten opzichte van hun lage loon. Gemiddeld krijgen arbeiders in de steengroeven 40 tot 80 roepies. Na de schuldaflossing blijft er 20 roepies over. Bij sterfgevallen wordt de schuld vaak doorgeschoven naar de rest van de familie, inclusief de kinderen.

De oorzaak van de schulden kan komen door de aanschaf van materialen, onderdak (bij migranten) en medische kosten die de arbeiders zelf moeten bekostigen. Tevens zien werkers zichzelf gedwongen geld te lenen gedurende het regenseizoen. De mijnen gaan dan dicht en er is geen ander werk.

Kinderarbeid

Vooral in India is veel kinderarbeid in de winning en verwerking van natuursteen. Exacte cijfers ontbreken. De meeste kinderen zijn tussen 10 en 16 jaar oud en helpen met het boren en dragen van steen en ze verzorgen thee en water voor de andere arbeiders in de mijnen. Bij de winning van natuursteen komen gevaarlijke stoffen vrij, kinderen zijn hier gevoeliger voor dan volwassenen. 60% van de kinderarbeiders werkt als schuldarbeiders.

Aantasting omgeving & milieuvervuiling

Mijnen - inclusief infrastructuur en dorpen - worden vaak in afgelegen gebieden aangelegd. Natuur moet hiervoor wijken. De toplaag van de grond evenals bossen worden voor de mijn verwijderd, waardoor lokale ecosystemen aangetast worden. Vrijkomend stof heeft nadelige effecten op de luchtkwaliteit, dieren en de landbouw. Mijnen die zijn uitgeput worden vaak als kaal maanlandschap achter gelaten. Ondanks dat bijvoorbeeld de Indiase wet stelt dat gebieden weer gerestaureerd moeten worden. In India zijn gevallen bekend waarbij het grondwaterniveau gezakt is door de natuursteenwinning, vooral bij marmer is dit het geval.

Naast bovenstaande uitdagingen is ook sprake van illegale mijnbouw, kastediscriminatie (in India) en gender discriminatie, corruptie en gebruik van migrantenarbeiders (ook in China).

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen