Skip naar content

Hout

MVO-issues

Ontbossing

Illegale houtkap vindt op grote schaal plaats in de bossen van de Amazone, Centraal-Afrika en Indonesië. Tropische regenwouden zijn kwetsbare ecosystemen. Ze staan onder druk door illegale houtkap en landbouwexpansie. Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is verdwenen. Naar schatting gaat er jaarlijks 12 tot 15 miljoen hectare bos verloren. Dat komt neer op ongeveer 36 voetbalvelden per minuut.

 

Illegale houtkap

Illegale houtkap is het kappen, transporteren, bewerken, kopen of verkopen van hout in strijd met de nationale wetgeving. De handel in illegaal hout is een miljardenindustrie. Landen waar illegaal wordt gekapt lopen hierdoor enorme belastinginkomsten mis. Maar vooral de milieukosten zijn enorm. Zo sterven tijgers, olifanten, jaguars en mensapen uit, omdat bossen die voor hen belangrijk zijn verdwijnen.


Een groot deel van de bossen verdwijnt niet door de vraag naar hout, maar door de vraag naar landbouwgrond. In Indonesië en Maleisië vormen de oprukkende palmolieplantages de grootste bedreiging. In de Amazone staan de bossen onder grote druk door een groeiende veeteelt en sojaproductie.

CO2

De verdwijning van de bossen zorgt voor negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld een verminderde biodiversiteit en minder koolstofdioxide opname. Wereldwijd is ontbossing verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van CO2. Door te ademen slaan bomen grote hoeveelheden koolstof op. Die opslag vindt plaats in de bomen zelf en in de bodem waarop zij groeien. Als bomen verrotten of worden verbrand komt de opgeslagen koolstof weer vrij en als CO2 in onze atmosfeer terecht.

 

Mensen en bossen
90% van 1,2 miljard armste mensen is afhankelijk van producten of hulpbronnen uit (tropische) bossen voor hun levensonderhoud. Bijvoorbeeld in de vorm van eten, brandstof of medicijnen. De informele werkgelegenheid die de bossen verschaffen wordt op 1,6 miljard geschat. Het verdwijnen van bossen heeft dus grote gevolgen voor armoedestatus van mensen die in tropische bossen wonen of in sector werkzaam zijn. Gemeenschappen die in, om en van de bossen leven hebben vaak weinig tot geen rechten. Illegale landonteigening en oneigenlijk verkregen houtkapvergunningen zijn aan de orde van de dag.

 

Volgens officiële cijfers werken wereldwijd 13 miljoen mensen in de houtindustrie. De arbeidsomstandigheden in de verwerkende houtbedrijven voldoen vaak niet aan de ILO-normen. Dat betekent dat er sprake is van onveilige werkomstandigheden, discriminatie of inkomensonzekerheid.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen