Skip naar content

Cosmetica

MVO-issues

Watervervuiling
Bijna alle cosmeticaproducten komen na gebruik via het afvalwater in het milieu. De slecht afbreekbare stoffen komen in het oppervlaktewater. Deze vaak giftige stoffen zijn van invloed op het watermilieu.
Ook tijdens de productie van cosmeticaproducten wordt veel water vervuild en gebruikt.

Luchtvervuiling
Veel cosmeticaproducten bevatten oplosmiddelen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vloeibaar houden van substanties of voor het verspreiden van geuren. Ook drijfgassen worden vaak bij verzorgingsproducten gebruikt als gas om de inhoud van spuitbussen onder druk te zetten. Het gebruikt van oplosmiddelen en drijfgassen is schadelijk voor het milieu. Ze dragen bij aan smog en hebben een negatief effect op de luchtkwaliteit.
Ook het gebruik van aardolie als grondstof voor cosmeticaproducten heeft invloed op de luchtkwaliteit. Bij het gebruik van aardolie komen namelijk CO2 en andere vervuilende stoffen vrij.

Biodiversiteit
De teelt van grondstoffen voor verzorgingsproducten, zoals palmolie, gaat vaak ten koste van oerwoud of schaarse landbouwgrond. De aanleg van palmolieplantages leidt dan tot ontbossing, terwijl de plantages zelf geen enkele biodiversiteitswaarde hebben. Deze monocultuur van de plantages put de bodem bovendien uit.

Afval
Cosmeticaproducten veroorzaken veel afval. Denk aan de cosmeticaresten die via het water in het milieu terecht komen. En aan het verpakkingmateriaal van cosmeticaproducten.

Dierenwelzijn
Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische producten zijn sinds 1995 in Nederland verboden. Maar als geschikte alternatieven ontbreken, mogen bedrijven nog wel de veiligheid van nieuwe ingrediënten testen op proefdieren. In Europa worden geen dierproeven meer gedaan met cosmetische producten. Vanaf 2013 geldt er bovendien een verbod op cosmetica die ingrediënten bevatten waarvoor nieuwe dierproeven zijn gedaan, zelfs als dat buiten de Europese Unie is gebeurd.

Gezondheid
Het is belangrijk dat cosmeticaproducten veilig zijn en geen negatieve invloed op de gezondheid hebben, omdat ze direct op de huid of het haar worden gebruikt. Veel cosmeticaproducten bevatten echter ingrediënten die wel een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid. Deze worden onder meer in cosmetica gebruikt als conserveermiddel of reinigende stof.  De stoffen kunnen hormoonverstorend werken, eczeem veroorzaken en een negatief effect hebben op bepaalde organen en luchtwegen. 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen