Skip naar content

MBO Stimuleringsprogramma

MBO Stimuleringsprogramma

Sinds eind jaren negentig staat actief burgerschap van bedrijven en hun aanwezigheid in de samenleving hoog op de maatschappelijke agenda. Dit heeft geleid tot een grote variëteit aan bijdragen van bedrijven aan maatschappelijke doelen en organisaties. Deze (vrijwillige) investeringen in de (lokale) samenleving wordt aangeduid met Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), ook wel community investment. MBO is onderdeel van de People-tak van MVO (People, Planet, Profit).


Subsidie voor een meerjarig Stimuleringsprogramma

MVO Nederland ontvangt van  het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een basissubsidie die het mede mogelijk maakt om MBO verder te stimuleren en te professionaliseren. Zodat steeds meer bedrijven hun MBO-activiteiten strategisch inzetten en steeds meer MBO-intermediairs hen daarbij kunnen ondersteunen.

 

MVO Nederland geeft hier onder andere invulling aan door middel van:

- het stimuleren van MBO-koploperbedrijven om coalities te sluiten rond belangrijke maatschappelijke issues,
- professionalisering van lokale MBO-intermediairs, 
- een actieve lobby richting gemeenten,
- een inhoudelijke bijdrage aan het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (VWSproject) en,
- de jaarlijkse Nationale MBO Monitor.

 

Meer weten?

Wilt u beginnen met MBO en daar meer over leren? Kijk dan hier of neem contact op met Eerde de Swart, programmamanager van het Stimuleringsprogramma MBO.

Of wilt u een MBO intermediair inschakelen die u adviseert en ondersteuning biedt bij het vormen en uitrollen van uw MBO-beleid? Neem dan vooral ook een kijkje op www.nationaalmboplatform.nl.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen