Skip naar content

Het nieuwe werken

Aandachtspunten

Het nieuwe werken kent ook aandachtspunten. Ze staan hieronder vermeld, inclusief tips.

Te veel werken
Mensen die regelmatig thuis- of telewerken komen vaker in de knel met hun tijd dan traditionele werknemers, aldus TNO-onderzoek. Hun gezin en hun sociale activiteiten lijden méér onder hun werk, in plaats van minder. Doordat mensen geïsoleerd werken, en vaak 's avonds, is door onderzoekers van de Universiteit Nijmegen bovendien een groter risico op burnout gerapporteerd.

Tip: Waarschuw uw medewerkers regelmatig voor te veel werken, hou een vinger aan de pols.

Minder wij-gevoel
Voor 63% procent van de werknemers is het missen van de collega's een reden om niet thuis te werken, blijkt uit onderzoek. Ook het zelf niet 'zichtbaar' zijn voor collega's, wordt door velen als gemis ervaren. Bovendien gaat het 'wij-gevoel' verloren als medewerkers elkaar minder vaak tegenkomen op kantoor. Door het mindere contact met de organisatie kan er vervreemding ontstaan en verzakelijking van de onderlinge verhouding.

Er ontstaat steeds minder wij-gevoel als collega's niet vaak op de werkvloer zijn. Virtuele communicatie is geen oplossing, blijkt uit onderzoek. De coördinatie is lastiger, de onderlinge affiniteit kleiner en het vertrouwen wordt moeilijker opgebouwd, er is minder onderlinge sympathie en meer kans op conflict. Uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die fysiek dichter bij elkaar staan, hechtere relaties aangaan dan mensen die verder van elkaar afstaan.

Tip: Spreek een vaste dag af om op kantoor te zijn. Las contactmomenten in, bijvoorbeeld via skype, telefoon of chat. En organiseer regelmatig personeelsuitjes.

Solistisch gedrag
Sturen op output heeft een keerzijde. De organisatiedoelen zijn lang niet altijd helder, vaak zelfs tegenstrijdig. Harde targets stellen staat vaak haaks op een werksfeer waarin werknemers gecoacht worden en geïnspireerd raken om het beste uit zichzelf te halen. Die paradox wordt bij de roep om 'sturen op output' vaak over het hoofd gezien.

Bovendien worden er bij resultaatafspraken vaak 'gezamelijke doelen' over het hoofd gezien. Als iedereen aangestuurd wordt op resultaatafspraken bestaat een organisatie alleen nog maar uit een stel zzp-ers; iedereen werkt voor zichzelf. Dat kan kloppen als de resultaatafspraak alleen maar bestaat uit individuele doelstellingen.

Tip: Formuleer heldere organisatiedoelen en verwerk die in de individuele resultaatafspraken.

Nog niet aan toe?
De doorsnee werknemer is soms nog helemaal niet aan HNW toe. In recent onderzoek van Ruigrok Netpanel gaf 68% van de werknemers aan een vaste 'eigen' werkplek te verkiezen boven een flexibele plek. Nog eens 47% vindt het belangrijk die werkplek te kunnen 'personaliseren'. Werknemers willen 'gewoon het type Jiskefetkantoor', concluderen de onderzoekers.

Tip: Als u het idee hebt dat dit geldt voor uw bedrijf, dan moet u ook niet halsoverkop aan HNW beginnen. Breng het wel regelmatig ter sprake, wellicht heeft de volgende generatie personeel er wel behoefte aan.

Arbo
Het is werkgevers wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun personeel. Dat valt bij al dat nieuwe werken niet mee.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 05 feb 2013 - 17:20

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen