Skip naar content

MVO en certificeringen

Aandachtspunten bij keuze voor certificering

Aandachtspunten bij keuze voor keurmerk

Heeft u zich verdiept in de verschillende manieren om uw MVO-prestaties te laten zien? En kiest u voor een keurmerk, let dan op de volgende aandachtspunten:

  • Transparantie

Eén van de belangrijkste pijlers van MVO is transparantie: openheid over de keuzes die het bedrijf maakt op het gebied van MVO. Door open te communiceren stelt het bedrijf stakeholders in staat om zelfstandig te beoordelen of zij vinden dat een bedrijf op een goede manier met MVO bezig is.

Dezelfde transparantie is daarom ook cruciaal bij een certificaat. Op welke normen is het certificaat verleend? En zijn de normen voor iedereen - dus ook de stakeholders - openbaar? Als dit niet het geval is, dan diskwalificeert de certificering zichzelf. 

  • Relevantie

Wat zegt het keurmerk over uw bedrijf? Goed MVO-beleid is gericht op het aanpakken van relevante MVO-onderwerpen in de kernprocessen van het bedrijf. Dat moet het keurmerk dus ook aantonen. Klanten en NGO's kijken steeds kritischer naar claims, keurmerken en certificaten. Een negatief oordeel kan leiden tot substantiële imagoschade, hoe mooi het keurmerk er in eerste instantie ook uitziet.

Een voorbeeld: een autofabrikant die kiest voor een energiezuinig kantoor en vervolgens niets doet aan het brandstofverbruik van zijn auto's (een kernproces), pakt niet de meest relevante onderwerpen aan. Als ditzelfde bedrijf het fictieve keurmerk 'groene onderneming' zou halen en het blijkt dat dit keurmerk alleen gaat over energieverbruik op kantoor, dan is dit onvoldoende relevant. Dit is niet alleen misleidend voor stakeholders en klanten, maar ook een groot risico voor het betreffende bedrijf. 

  • Maatschappelijk draagvlak

MVO draait om het vinden van een balans tussen verschillende stakeholderbelangen. Betrek daarom uw stakeholders bij het ontwikkelen van de normen die ten grondslag liggen aan certificering. Zo ontstaat maatschappelijk draagvlak, en dat is belangrijk voor de uiteindelijke acceptatie van het keurmerk. 

  • Groeimodel

MVO is nooit af. MVO is het streven naar continue verbetering van de maatschappelijke en economische prestaties van het bedrijf. Daarom is het cruciaal dat het certificaat voorziet in een groeimodel waarbij het bedrijf steeds verdergaande MVO-stappen kan nemen én kan inspelen op nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen. Denk niet alleen aan niveaus in het certificaat, maar zet de procesbenadering centraal. Certificaten moeten groei op het gebied van MVO eisen. 

  • Werkbaarheid en toegankelijkheid

De drempel om voor een certificaat te kiezen mag inhoudelijk hoog zijn, maar de administratieve en financiële lasten mogen geen grote drempel vormen voor het verkrijgen van het certificaat. Zo kunnen ook  kleine bedrijven aan de financiële en administratieve eisen voldoen en krijgt het certificaat een breed draagvlak. Bovendien voorkomt dit dat certificaten 'gekocht' kunnen worden.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen