Skip naar content

MVO in recessietijd

Krijgt MVO minder aandacht door de crisis?

De economische crisis heeft invloed gehad op het ondernemersklimaat in Nederland. Maar wat betekende het voor de MVO-ambities van bedrijven? En in hoeverre zijn consumenten nog bereid om duurzame producten en diensten te kopen in tijden van economische recessie?

Grote bedrijven
Uit onderzoek van Pricewaterhouse Coopers onder ruim 200 grote bedrijven in februari 2009, blijkt dat bijna 75% van de grote bedrijven geen plannen heeft om duurzame investeringen te schrappen als gevolg van de financiële crisis. 20% van de ondervraagde bedrijven heeft juist besloten om méér te investeren in duurzaam ondernemen. Bedrijven constateren dat klanten dit in toenemende mate verwachten, waardoor duurzaamheid zich op termijn zal uitbetalen en het concurrentievoordeel oplevert.

Mkb
Uit onderzoek van EIM blijkt dat mkb-bedrijven ondanks de economische tegenwind oog hebben voor de markt voor duurzaamheid. De bedrijven vinden het ontwikkelen van een milieubeleid belangrijk voor het versterken van hun concurrentiepositie. Ook merken bedrijven dat klanten hogere eisen op het gebied van MVO stellen. De economische crisis beïnvloedt de marktvraag voor duurzaamheid dus zeker niet negatief. De mkb-ondernemer ziet een markttrend en zet hierop in. Steeds meer mkb-bedrijven ontwikkelen milieuvriendelijke producten, diensten en productiemethoden.

Verschillende bedrijven en sectoren zetten hun MVO-plannen ongeacht de recessie door. Of starten juist nu met MVO. Bijvoorbeeld in de metaalbranche. Volgens onderzoek van de Koninklijke Metaalunie heeft de crisis voor 75% van de bedrijven geen effect op hun duurzame activiteiten.

Consumenten
Van goede wil naar het daadwerkelijk aanschaffen van duurzame producten: voor veel consumenten is het nog een grote stap. Toch zeggen consumenten het ondanks de recessie belangrijk te vinden dat bedrijven aandacht geven aan mens, milieu en maatschappij. Ongeveer 75% van de Nederlandse consumenten vindt dat de recessie geen reden mag zijn om concessies te doen aan MVO. Dit blijkt uit onderzoek onder 1000 consumenten in februari 2009.

De Biomonitor bevestigt dit onderzoek. De consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen zijn in 2008 met 12,4% gegroeid naar € 583,4 miljoen. De totale foodmarkt groeide met 6,9% naar € 27,4 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten groeit hiermee naar 2,1%. Volgens Biologica, een Nederlandse organisatie die biologisch voedsel promoot, zijn er in het eerste kwartaal van 2009 nog meer bioproducten verkocht dan in dezelfde periode in 2008.

Een duidelijk effect van de economische crisis is dat veel consumenten wantrouwend tegenover bedrijven en financiële instellingen staan. Hier profiteren bijvoorbeeld aanbieders van duurzame financiële producten en transparante beleggingsstrategieën van. De financiële crisis en de problemen bij de banken hebben veel spaarders doen besluiten over te stappen.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen