Skip naar content

Duurzaam leveren aan de overheid

SER publiceert webdossier over MVO-risicomanagement

Uw klanten verwachten dat u rekening houdt met mensenrechten. Maar hoe doe je dat? Hoe weet je welke risico's er zijn en hoe je ze voorkomt? Het Stappenplan MVO-risicomangement van de SER helpt deze vragen te beantwoorden.

Staatssecretaris Bleker van Landbouw ontvangt eerste diervriendelijker geproduceerd varkensvlees

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de schappen van de Albert Heijn XL in Den Haag gevuld met diervriendelijker geproduceerd varkensvlees.

De overheid als klant? Neem een voorsprong in duurzaam leveren.

MVO Nederland zoekt 6 bedrijven die worden klaargestoomd om te kunnen leveren aan de overheid.

Actal onderzoek naar duurzaam inkopen miskent complexiteit duurzaamheid

NRC Handelsblad kopte zaterdag 8 januari: Duurzame inkoop overheid kost veel en levert niets op. In reactie daarop schreef MVO Nederland onderstaand opiniestuk.

Vijfde voortgangsbericht van de Werkgroep Duurzaam Inkopen

De Werkgroep Duurzaam Inkopen heeft haar achterban, het ministerie van I&M en diverse experts geconsulteerd over het advies aan de overheid ten aanzien van het duurzaam inkoopbeleid.

Atsma zeer positief over Advies Duurzaam Inkopen

'Buitengewoon waardevol', noemt staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) het advies van het bedrijfsleven over een slimmere manier van duurzaam inkopen door de overheid. In een interview met ForumVideo stelt hij dat het advies ‘een-op-een moet worden geïmplementeerd'.

Duurzaam inkopen: de stand van zaken

U heeft er vast iets van meegekregen - de maatschappelijke discussie rond duurzaam inkopen door de overheid. Zeer relevant voor bedrijven. Want wilt u zaken doen met de overheid of heeft u bedrijven als klant die op hun beurt weer leveren aan de overheid? Dan moet u voldoen aan de criteria die de overheid voor duurzaam inkopen hanteert.

Antwoorden van staatssecretaris Atsma over Duurzaam Inkopen

Staatssecretaris Atsma heeft n.a.v. een algemeen overleg over duurzaam inkopen van 1 december 2011 per brief op een aantal vragen van Kamerleden gereageerd. Klik op ''lees meer'' voor de brief.

Algemeen Overleg over duurzaam inkoopbeleid

Op 14 februari 2012 vond er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Gemeenten en bedrijfsleven starten met prestatieladder socialer ondernemen

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. En doen dat kwalitatief op een goede manier. Bedrijven kunnen zich via www.pso-nederland.nl inschrijven voor certificering.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen