Skip naar content

Duurzaam leveren aan de overheid

- Sociale voorwaarden

Watch movie Factsheet Praktijkvoorbeelden FAQ Contact Nieuwe aanpak Milieucriteria Sociale voorwaarden Social return

De sociale voorwaarden beschrijven de afspraken rond de naleving van arbeidsomstandigeheden en mensenrechten die gelden bij Europese aanbestedingen. Boven de aanbestedingsdrempels kunnen overheidsinkopers sociale voorwaarden meenemen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Ze spelen geen rol bij de selectie in de aanbestedingsprocedure, maar wanneer u de aanbesteding heeft gewonnen, moet u de sociale voorwaarden ondertekenen en er invulling aan geven.

Dit betekent dat u dan bewust moet kijken naar de sociale aspecten van uw product of dienst. Daarbij gaat het niet alleen om uw eigen bedrijf, maar ook om de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Of er bijvoorbeeld bij uw leveranciers in de keten kinderarbeid heeft plaatsgevonden en of er wel eerlijk loon is betaald voor de productie van de producten.

Wat de sociale voorwaarden voor u betekenen en waar u aan moet voldoen, is afhankelijk van het risico dat u loopt dat er in de keten mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Hoe u hier achter komt en wat u vervolgens moet doen, leest u hier.

 

Laatst gewijzigd: 04 dec 2013 - 10:24

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen