Skip naar content

Siemens - MVO in Nederland - The money is the building

Siemens heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de kredietcrisis op energiebesparende investeringen in gebouwen. Hieraan namen CEO's en directeuren deel van 68 grote en middelgrote bedrijven.

Het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig, waarbij gestreefd wordt naar 30% minder CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, een verdubbeling van het tempo van energiebesparing van 1 naar 2% per jaar en een aandeel van 20 % duurzame energie in 2020 , vormde hierbij het ijkpunt.

Belangrijkste conclusies

  • Een groen imago is voor veel bedrijven erg belangrijk. Zo'n 8% van de Nederlandse bedrijven loopt in lijn of zelfs voor op de milieudoelstellingen van het kabinetsprogramma 'Schoon en Zuinig'.
  • 40% van de bedrijven realiseert zich niet dat energiebesparende maatregelen economisch aantrekkelijk zijn
  • Grote steden dragen voor 75% bij aan de CO2-uitstoot. Volgens Siemens kan de emissie dus juist daar worden teruggedrongen door te investeren in energiebesparende maatregelen in de gebouweninfrastructuur.

 

Siemens, april 2010

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen