Skip naar content

Bewust op Reis - Persbericht - Nederlandse accommodaties verwachten meer aandacht voor duurzaamheid

Dit persbericht bespreekt de belangrijkste resultaten van marktverkenning onder 125 accommodatiehouders in Nederland op initiatief van 'Bewust op Reis'.

Belangrijkste conclusies:

  • Ruim 73% van de accommodatiehouders in Nederland verwacht dat duurzame bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt in de toeristische sector; 60% staat positief tegenover een label dat duurzame ondernemingen promoot richting consumenten.
  • 4% van de Nederlandse accommodaties heeft een keurmerk dat een duurzame bedrijfsvoering waarborgt, dit is 10% van de beschikbare bedden in de toeristische sector.
  • Directeuren en managers van accommodaties vinden imagoverbetering, moreel plichtsbesef en versterking van de marktpositie belangrijke argumenten voor een keurmerk, blijkt uit de marktverkenning.

Bewust op Reis, 2010 (PDF)

 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen