Skip naar content

Ubbink East Africa - Energiepioniers in Kenia

Via ondernemerschap meer draagvlak creëren voor ontwikkelings-samenwerking. Dat is het idee achter de uitstap van de Nederlandse zonnepanelenfabrikant Ubbink naar Kenia. “Er zit zowel een ondernemerschapskant als een maatschappelijke kant aan dit bedrijf,” benadrukt Haijo Kuper, directeur van Ubbink East Africa.

 Haijo Kuper in de Keniaanse fabriek van Ubbink East Africa

Ubbink EA koopt b-grade zonnecellen in uit Nederland en België, om hier vervolgens in Kenia zonnepanelen van te produceren voor de Afrikaanse markt. Via een Joint Venture-constructie werkt Ubbink met een lokale distributeur, Chloride Exide. Onder andere met financiering door het PSI fonds van Agentschap NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd ter plaatse een fabriek gebouwd.Hoe

Ubbink East Africa legt de focus op kennistransfer en het stimuleren van werkgelegenheid. “3 Kenianen hebben een maand lang meegedraaid in de Nederlandse vestiging en hebben nu de leiding in onze lokale fabriek, waar in totaal 45 mensen werken.” Er zijn verschillende MVO elementen die hier terugkomen. “We hebben zonneboilers, vangen het regenwater op, verzorgen een gezonde lunch, opleidingen en ziektekostenverzekeringen voor ons personeel, en de veiligheidsomstandigheden zijn boven de Keniaanse standaard.”

Ubbink East Africa is een voorbeeldproject. “In plaats van geld geven aan goede doelen, komen wij technologie brengen. Daar hoort ook een stukje sociale betrokkenheid bij. De opstartkosten van de Joint Venture hebben we niet volledig in rekening gebracht bij de lokale partij, en het is centraal afgesproken dat deze Oost-Afrikaanse tak niet hetzelfde rendement hoeft te behalen als Europese onderdelen,” vertelt Haijo. Ook worden de kleinste zonnepanelen - met relatief de hoogste productiekosten - voor de laagste prijs aangeboden, ten behoeve van afnemers met de laagste inkomens.Wat levert het op?

Maatschappelijke betrokkenheid blijft een belangrijke pijler in Ubbink’s strategie. “Maar het is wel echt ondernemen,” benadrukt Haijo. Volgend jaar hoopt het bedrijf een verdrievoudiging van productafname te boeken, en het jaar daarop nog eens 50%. “Er zit enorm veel groei in de Oost-Afrikaanse zonnepanelenmarkt; er bestaat al een basisvraag, de centrale ligging van Kenia  biedt exportmogelijkheden binnen de regio, en -heel belangrijk- er zijn hier hoog opgeleide en zeer gemotiveerde mensen. Door nu al te investeren, bouwen we aan een merk. We creëren hiermee een naam en geloofwaardigheid. Het is deels marktontwikkeling: we helpen de industrie in het algemeen. En daar is iedereen bij gebaat!”

 

Lees meer over Ubbink East Africa en bezoek de Facebook pagina!

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen