Skip naar content
  • Could not connect to Mailchimp

Meurs HRM – initiatief en zelfregie door medewerkers

“Om snel te kunnen reageren op kansen in de markt, moet je als organisatie flexibel zijn. Dit vraagt om medewerkers die initiatief nemen en ondernemerschap tonen”, zegt Quint Dozel van Meurs HRM. Het bedrijf heeft alle managers ‘de deur uit gedaan’; medewerkers regisseren zelf hun werk.

Anders werken


Wat

Sinds 2011 heeft Meurs HRM geen integrale managers meer die vaste teams aansturen. Ook functieomschrijvingen behoren tot het verleden.

“Alles gebeurt nu op projectbasis”, vertelt Quint. “Iedereen kiest zelf waar hij of zij aan werkt. Belangrijk is dat de opdracht past bij je ambitie én bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. We willen mensen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen en te doen waar zij het beste in zijn."

“Het is niet alleen maar vrijheid-blijheid”, vult collega Jaap Jan van Assen aan. “Je bent zelf verantwoordelijk voor het tonen van je toegevoegde waarde en het nemen van initiatief, net als op de ‘echte’ arbeidsmarkt.”

Waarom

Meurs HRM helpt organisaties om ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan de medewerkers, onder andere met tools en advies. Quint: “Alles waar we zelf in geloven, hebben we in onze organisatie doorgevoerd. Onze motivatie is: practice what you preach.”


“Een andere belangrijke reden”, vertelt collega Jaap Jan, “is de snelle ontwikkeling van de markt”. Vaste functieprofielen leiden tot starre en logge organisaties. Bij Meurs HRM kunnen mensen zich niet langer verschuilen achter functieomschrijvingen. Als je gaten ziet in de markt, grijp dan je kans en neem verantwoordelijkheid!”

Hoe

Bij Meurs HRM zijn alle vaste functieomschrijvingen vervangen door de rollen ‘initiatiefnemers’, ‘portefeuillehouders’, ‘procesbegeleiders’ en ‘actoren’. De zelf ontwikkelde tool Challenger maakt projecten inzichtelijk en visualiseert waar mensen mee bezig zijn.


"Vanuit de organisatie wordt visie en richting aangegeven. Verder werken medewerkers zoveel mogelijk als ZZP’ers. Iedereen in de organisatie kan zelf een nieuw initiatief starten, zodra de inhoudelijke portefeuillehouder hiermee instemt,” aldus Jaap Jan.
Quint: “Belangrijk in dit concept is dat je stuurt vanuit vertrouwen, niet vanuit controlemechanismen. En dat je mensen initiatief laat nemen, zelf laat plannen en organiseren, in plaats van taken opdragen.” 

Wat levert het op

Meurs HRM werkt nu ruim een jaar op de nieuwe manier. Jaap Jan: “Wat we al merken is dat we sneller reageren op kansen in de markt. Er is meer kruisbestuiving van kennis en ‘opmerkzaamheid’ bij medewerkers: wat doen we voor welke markt en waarom?”      


Quint: “Ook is er meer ruimte voor kwaliteiten. Dat begint bij een persoonlijk gesprek. Wat zou je echt willen? Waar liggen je ambities? Belangrijk is om mensen deelgenoot te maken van ontwikkelingen in de organisatie, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Zo ontstaat een bruisende, flexibele en initiatiefrijke organisatie.”

Meurs HRM is partner van MVO Nederland.
Lees meer over de visie van Meurs HRM, of mail naar Quint Dozel of Jaap Jan van Assen van Meurs HRM.
Kijk ook op de Kennisbank Sociale Innovatie.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen