Skip naar content

Kia Motors Europe steunt met 1,5 miljoen euro Trees for Travel project in Mali

Trees for All 16 februari 2012
  - Partner nieuws

Kia Motors Europe ondersteunt de komende 3 jaar via haar “Planting for a Better Life” programma het Jatropha project in Mali van Trees for Travel. Boeren planten in deze periode 6 miljoen Jatropha struiken ter bescherming van hun akkers. De lokale gemeenschap profiteert hiervan door hogere landbouwopbrengsten, extra inkomen voor de boerenfamilies en de productie van biodiesel.

De 14 importeurs van Kia in Europa doneren 6 struiken per verkochte auto, tot een maximum van € 500.000 per jaar. Dit is een integraal onderdeel van het Kia-beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt voor Kia uitgevoerd via het „Trees for All‟ programma van Trees for Travel in Arnhem. Trees for Travel startte in 2007 dit project in Mali samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie Malibiocarburant en met steun van Kia Motors Nederland en Kia Motors Zweden.

Er groeien inmiddels 2,3 miljoen struiken op de akkers, er zijn 51 Jatropha veldscholen opgezet waar meer dan 5000 boeren hebben geleerd hoe zij de Jatropha het beste kunnen planten en de oogsten van pinda‟s, gierst en maïs kunnen maximaliseren. Door deze uitgebreide samenwerking met Kia Motors Europe wordt nog meer boerenfamilies een betere toekomst geboden.

“Dit belangrijke project zal snelle, duurzame en lange termijn voordelen opleveren voor Malinese boeren, hun gezinnen en hun gemeenschappen, op verschillende manieren, voor de komende jaren", zegt Paul Philpott, CEO van Kia Motors Europe in Frankfurt.

De Jatropha is een struik die goed tegen de droogte kan en die tal van voordelen heeft. De plant is giftig voor dieren en beschermt als haag de akkers. Het helpt erosie voorkomen en vanaf het vijfde jaar produceert een struik jaarlijks circa 3,5 kilo klimaatnoten. Voldoende om een halve liter diesel te produceren en zo de inkomsten van de boeren te vergroten.

Vanaf 5 maart zendt CNBC een korte documentaire uit over het Kia “Planting for a Better Life” programma in een serie over verantwoord ondernemen. Hiermee worden meer dan 355 miljoen huishoudens in de VS, Europa, het Midden Oosten, Afrika en Zuidoost Azië bereikt. Dit televisie programma wordt geproduceerd in samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en toont wereldwijd opererende bedrijven die op basis van de uitgangspunten van het VN Global Compact oplossingen ontwikkelen voor enkele van de grootste uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat.

Trees for Travel, een erkend goed doel met CBF-Keur, startte in 2001 als eerste in Nederland met ontwikkelingsprojecten die leiden tot een duurzame inkomensverbetering en de reductie van het broeikasgas CO2. Trees for Travel streeft ernaar de klimaateffecten door gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en te compenseren. Via het Trees for All programma streeft zij naar meer en duurzamere bos- en landbouwsystemen. Beide doelen worden bereikt door duurzame bos en energie projecten in ontwikkelingslanden te ontwikkelen en te steunen waarbij de focus ligt op sociaal economische ontwikkeling van de lokale bevolking en het herstel van biodiversiteit.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen