Skip naar content

Duurzame kantoorbouw - Winnaar Open Source Office competitie bekend

Climate Neutral... 23 mei 2012
  - Partner nieuws

Op 16 mei werd de winnaar van de Open Source Office competitie bekend: AI-030 Consortium! "Heeft Open Source Office door middel van co-creatie geleid tot betere ontwerpen voor een duurzaam, flexibel kantoor? Wij denken van wel. Vier teams hebben zeer veel werk gemaakt van hun ontwerpen en zowel offline als online kennis en ideeën met elkaar gedeeld. Daardoor zijn de ontwerpen sterker geworden en sluiten ze beter aan bij de behoefte van de opdrachtgever", aldus Bas Rooskens van Brakel Interieurgroep, inititatiefnemer van Open Source Office competitie t.b.v. het ontwerp van het nieuwe kantoor van Brakel.

 

Voor de prijsvraag werkten onder andere architecten, constructeurs, installateurs en interieurontwerpers samen in een ontwerpteam. De opdracht was een blijvend duurzaam kantoor te ontwerpen dat beschikbaar is voor hergebruik en mee kan bewegen met de ontwikkelingen van de gebruikers en de maatschappij. Ook moet het kantoor, wanneer nodig, milieuvriendelijk kunnen worden afgebroken. Frank van der Tang, van Climate Neutral Group, begeleidde dit uitdagende project door diverse sessies en workshops te faciliteren.

De Open Source principes hebben geleid tot ontwerpen die rekening houden met flexibiliteit in gebruik en constructie. De teams hebben gekozen voor duurzame klimaatoplossingen zonder onevenredig grote investeringen. De verschillen in exterieur en interieur waren groot: van het gebruik van kassen tot stalen kubussen en van het gebruik van leem tot zonne-schoorstenen. De ontwerpen zijn te bekijken op de Open Source Office website.

 

Brakel concludeert dat het nu al mogelijk is om een duurzaam kantoorgebouw te maken met een lange levensduur en herbruikbare materialen. Er is nog een weg te gaan voordat er een blauwdruk ligt dat voor elk kantoorpand gebruikt kan worden, maar een eerste stap is gezet en wij hopen samen met de architecten en partners door te gaan in dit proces. De ontwerpen zullen bovendien online beschikbaar blijven voor derden.

De jury heeft veel werk gehad aan het selecteren van de winnaar omdat de inzendingen van zeer hoge kwaliteit waren. De verschillen in de ontwerpen waren weliswaar groot maar de verschillen in scores op de criteria veel minder. Op 16 mei heeft directeur Bas Rooskens van Brakel Interieurgroep in de fabriekshal waar straks het nieuwe kantoorpand moet komen toch een winnaar mogen aanwijzen: AI-030, een consortium bestaande uit Arcadis, INZIGHT Architecture en 030-architecten. Zij kregen een cheque overhandigd die recht geeft op een minimale opdrachtwaarde van 50.000 euro in de verdere uitwerking en realisatie van dit ontwerp.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen