Skip naar content

CO2 ADVISOR – voor een CO2 neutrale wereld! Wordt klimaatneutraal en contacteer ons.

DURABILIT BV 27 april 2012
  - Partner nieuws

CO2 ADVISOR – voor een CO2 neutrale wereld!

http://www.co2advisor.com 

CO2 ADVISOR, een internationale duurzame organisatie met hoofdkantoor in Amsterdam, is leidend in Europa op het vlak van energie en co2 emissie analyse, CO2 uitstoot compensatie en klimaat neutraliteit. De missie van CO2 ADVISOR is het realiseren van een 100% klimaat neutrale wereld. CO2 ADVISOR is een optimale samenwerking tussen praktijk en wetenschap. Wordt nu op een betrouwbare en officiële wijze klimaatneutraal en contacteer ons!

CO2 ADVISOR compenseert CO2 uitstoot alleen door middel van Kyoto geaccrediteerde CO2 emissie rechten. Hierdoor helpen klanten van CO2 ADVISOR officieel mee om de wereldwijde Kyoto, Europese en nationale overheids doelstellingen omtrent CO2 emissie reductie te bereiken. 

Tevens stimuleert CO2 ADVISOR Europa en Europese industriële bedrijven (die voor minimaal 50% verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot in de Europese Unie) CO2 uitstoot reducerende maatregelen te nemen onder andere door:

- de mogelijkheid om CO2 te mogen uitstoten lokaal / binnen Europa te reduceren;

- de prijsdruk om CO2 uit te mogen stoten lokaal / binnen Europa te verhogen;

- via officiële weg druk uit te oefenen om minder energie te gebruiken en lokaal CO2 uit te mogen stoten.

 De voornaamste diensten van CO2 ADVISOR zijn:

1.   ANALYSE ENERGIE VERBRUIK EN CO2 UITSTOOT ONDER OBJECTIEVE SUPERVISIE VAN PROFESSOR DR. IR. KRIKKE (GHG STANDAARD)

2.   BEPALING BENODIGDE CO2 UITSTOOT COMPENSATIE

3.   UITVOERING/IMPLEMENTATIE CO2 UITSTOOT COMPENSATIE

4.   BEWIJS VAN UITVOERING CO2 COMPENSATIE

5.   RAPPORTAGE/CERTIFICAAT CO2 COMPENSATIE

6.   DEELNAME AAN 'CO2 ADVISOR CO2 NEUTRAL PROGRAM' EN DAARBIJ BEHORENDE KLIMAATNEUTRAAL KEURMERK

CO2 ADVISOR richt zich op de wettelijke verplichte emissiemarkt. Hiernaast bestaat ook nog de vrijwillige emissiemarkt. Op deze markt, die bestaat uit verschillende particuliere initiatieven en niet door een overheid gereguleerd is, zijn VER’s (vrijwillige emissierechten) beschikbaar die afkomstig zijn van CO2compensatie projecten. Er zijn in principe 3 soorten compensatie projecten: het investeren in duurzame energie, energiebesparing en het planten van bomen. VER's kunnen niet door landen en bedrijven gebruikt worden om hun doelstelling onder respectievelijk het Kyoto protocol te behalen, maar het is een particuliere alternatieve wijze voor organisaties om vrijwillig hun CO2 uistoot te compenseren. Soms worden er standaarden bij VER’s gebruikt zoals de Voluntary Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard.

CO2 ADVISOR biedt de meest betrouwbare en officiële methodiek om CO2 uitstoot te analyseren en te compenseren en bij te dragen aan de doelstellingen van Kyoto, Europese Unie en nationale overheden. De certificaten van CO2 ADVISOR zijn 100 % auditable / controleerbaar.

Waarom nu wat doen, waarom nu klimaatneutraal?

'Governments failing to avert catastrophic climate change, IEA warns':

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/apr/25/governments-catastrophic-climate-change-iea?intcmp=122

Wordt nu klimaat neutraal en contacteer ons!

Voor meer informatie:

CO2 ADVISOR - klimaatneutraal

http://www.co2advisor.com

http://www.co2advisor.nl

http://www.co2advisor.de

e-mail: info@co2advisor.com

Tel. 020 754 0904

Klokkenbergweg 37

1101 AK  Amsterdam Zuidoost

 

CO2 ADVISOR

CO2 calculator

CO2 reductie

CO2 compensatie

Klimaat neutraal

klimaatneutraal

 

http://www.co2advisor.com

http://www.co2advisor.nl

http://www.co2advisor.de

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen