Skip naar content

Coöperaties van grote betekenis voor Nederlandse economie

Nationale Coöpe... 4 mei 2012
  - Partner nieuws

Coöperaties in Nederland zijn succesvol. Hun gezamenlijke omzet bedroeg het afgelopen jaar 111 miljard euro. Uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product komt dit bedrag overeen met ongeveer 19%.

 

Coöperatieve ondernemingen in Nederland hebben een gezamenlijke omzet van 111 miljard euro. In vergelijking: de 43 in Amsterdam genoteerde beursondernemingen hadden in 2010 een gezamenlijke omzet van 253 miljard euro. Ook in werkgelegenheid zijn de coöperaties van groot belang: beursgenoteerde ondernemingen hebben samen 884.285 werknemers; coöperatieve ondernemingen circa 166.000 werknemers.

 

Dit blijkt uit de publicatie Coöperatie+ De economische betekenis van de coöperatie van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). Deze publicatie, uitgegeven in het kader van het VN Jaar van de Coöperatie, staat in het teken van de NCR Coöperatie Top 100. In deze lijst staan de 100 grootste coöperaties in Nederland, gerangschikt naar omzet. Achmea, Rabobank, VGZ, FrieslandCampina en CZ Groep vormen de Top 5. Coöperatie+ bevat naast de NCR Coöperatie Top 100 ook de Europese Agribusiness Coöperatie Top 100. Dr.ir. Onno van Bekkum van CO-OP Champions is verantwoordelijk voor het cijfermateriaal en de bijbehorende teksten.

 

Nederland telt ongeveer 2.600 economisch actieve coöperaties. Gemiddeld is elke Nederlander lid van 1,8 coöperaties. Het aantal coöperaties neemt toe. Opvallend is dat vooral in de sectoren duurzame energie en de zorg het aantal coöperaties flink is gestegen. Ruud Galle, directeur van de NCR: “Er is steeds meer aandacht voor het coöperatieve antwoord op de twee grote uitdagingen van deze tijd: de economische crisis en het duurzaamheidsvraagstuk.”

 

De publicatie Coöperatie+ De economische betekenis van de coöperatie is op te vragen bij de NCR en beschikbaar op de website www.jaarvandecooperatie.nl

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen