Skip naar content

Activiteiten van het Brancheprogramma

Het Brancheprogramma:

  • Is MVO-kennisbank en klankbord voor brancheorganisaties
  • Is wegwijzer in het netwerk van relevante partijen
  • Helpt brancheorganisaties om draagvlak voor MVO bij bestuur, het bureau en leden te vergroten
  • Vergroot de zichtbaarheid van MVO-initiatieven bij brancheorganisaties en hun leden
  • Monitort, meet en publiceert investeringen in en effecten van MVO bij brancheorganisaties en hun leden

MVO Nederland hanteert voor brancheorganisaties de MVO Beleidscyclus.

MVO Beleidscyclus Brancheorganisaties

In elke fase van de beleidscyclus kan het Brancheprogramma specifieke ondersteuning bieden. Welke ondersteuning dat is, hangt af van de fase waarin de vereniging zich bevindt en wordt vastgesteld in overleg met de vereniging.                                                    

Kennis
Zijn uw brancheorganisatie en uw achterban nog niet (goed) bekend met MVO? Dan voeren wij graag een oriënterend gesprek om met elkaar te bepalen waar de vereniging en de branche staan en welke ondersteuning gewenst is. We kunnen bijvoorbeeld een presentatie verzorgen voor bestuur of secretariaat. We ondersteunen bij een eerste oriëntatie op de meest relevante duurzaamheidsthema’s, koplopers binnen de branche en ontwikkelingen in de sector  en we kunnen trainingen en workshops organiseren.

Draagvlak
Het Brancheprogramma helpt graag bij het creëren van draagvlak onder het bestuur, bij medewerkers en bij leden ten aanzien van de MVO-agenda. Ook in deze fase kunnen we presentaties verzorgen tijdens  een bestuursvergadering, de ALV of andere ledenbijeenkomst.
We adviseren op hoofdlijnen over de MVO-stappen die het bureau van de brancheorganisatie kan nemen. We helpen koplopers identificeren die een ambassadeursrol kunnen spelen in de branche en we kunnen een stakeholdedialoog organiseren.

Beleidsvorming
Wat verstaat uw brancheorganisatie onder MVO? Welke thema's krijgen de meeste aandacht? Het Brancheprogramma ondersteunt de branchevereniging bij het opstellen van een beleidsplan. Ondersteuning kan door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een MVO werkgroep, door voorbeelden te laten zien uit andere branches en door aandacht te genereren voor de activiteiten van de vereniging.

Implementatie
Het Brancheprogramma helpt bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid. Zo denken wij mee over de uitvoering van het beleidsplan, dragen voorbeelden aan van goede projecten en  kunnen wij, samen met de MVO Nederland Academie meedenken en meewerken aan producten en instrumenten voor de leden.

Monitoring & Evaluatie
Om inzicht te krijgen in de voortgang van het MVO-beleid van de brancheorganisatie, stimuleren we de deelnemers resultaten van de MVO-initiatieven in kaart te brengen en te evalueren.
We verzamelen, monitoren en publiceren de resultaten van de deelnemers en de sectormanagers voeren jaarlijks een voortgangsgesprek met de branchevereniging.

Leertrajecten en kennisontwikkeling
Daarnaast nodigt MVO Nederland alle deelnemende brancheorganisaties uit om deel te nemen in het MVO Netwerk Brancheorganisaties. In dit netwerk kunnen zij van elkaar leren, maar MVO Nederland stelt voor deelnemers ook kennis in divers vormen beschikbaar.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen