Skip naar content

Visie

MVO is een kans om de marktpositie te versterken                                    

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) versterkt de marktpositie van het bedrijf én draagt bij aan een gezonde nationale economie en samenleving. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen vertalen bedrijven grote maatschappelijke vraagstukken (People en Planet) in oplossingen en producten, waarmee zij geld kunnen verdienen (Profit). MVO is een kans en versterkt de business case.

Urgentie

De urgentie van een duurzame en meer sociale economie neemt met de dag toe. Denk aan de uitstoot van CO2, de opwarming van de aarde, een snel teruglopende biodiversiteit, de toenemende schaarste aan grondstoffen, 1 miljard mensen die dagelijks honger lijden, 1 miljard mensen die aan obesitas lijden, migratie- en integratiekwesties, aanhoudende ongelijkheid en de economische recessie. Recente rapporten van de G20, Club van Rome, IPCC, Wereldbank, Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal Cultureel Planbureau, Mc Kinsey en vele andere onderzoeken laten dit zien.

Toekomstgericht ondernemen

Ondernemers krijgen in hun bedrijfsvoering te maken met diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals duurdere grondstoffen en een tekort aan arbeidskrachten door de vergrijzing. Door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap - zoals klimaatneutraal ondernemen en modern werkgeverschap - laten ondernemers zien dat zij inspelen op actuele marktkansen.

Uitgangspunt

De visie van MVO Nederland gaat uit van de SER-rapporten 'De winst van waarden' en 'Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen' , de OESO-richtlijnen , de ILO-normen  en de MVO-kabinetsnota 2008.

In de media

Willem Lageweg en Bernedine Bos van MVO Nederland hebben in een interview met magazine P+ (augustus 2012) de visie van MVO Nederland op duurzaamheid gegeven:

"Nederland kan op duurzaamheidsgebied wereldleider worden, als alle organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een gezamenlijk hoger doel kiezen."

Lees het volledige interview.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen