Skip naar content

Trainers van MVO Nederland Academie

Dit zijn de trainers van de MVO Nederland Academie, ieder met een eigen specialisme.

Glenn van der Burg, sr. programmamanager People bij MVO Nederland

"Het gaat om wat mensen kunnen worden, niet wat ze zijn geweest."

Vanuit dat motto werkt Glenn van der Burg als programmamanager People bij MVO Nederland aan het stimuleren van mensgericht ondernemen. Voor die tijd was hij zelf ondernemer. Glenn gelooft in het talent van ieder mens; als mensen doen waar ze in geloven en waar ze goed in zijn, dan kunnen we onze welvaart behouden en ons welzijn vergroten. Op 20 april komt zijn boek uit over persoonlijk leiderschap, 'Boven het maaiveld'.

Glenn is een enthousiast en inspirerend spreker op congressen en seminars over People-thema's, zoals het nieuwe werken, duurzame inzetbaarheid en duurzaam leiderschap. Daarnaast begeleidt hij als facilitator groepen ondernemers en managers in leer- en intervisienetwerken.

twittericoon @glennburg

wp-icoon  www.glennvanderburg.nl

linkedin-icoon LinkedIn

 

Gerdien Dijkstra, projectmanager Internationaal MVO

Gerdien

"Verantwoord ketenbeheer is goed zakendoen"

Gerdien Dijkstra heeft meer dan 10 jaar ervaring op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen. In 2008 schreef ze samen met vakgenoten een praktisch boek over maatschappelijk verantwoord ketenmanagement.

Sinds oktober 2009 is Gerdien werkzaam als projectmanager Internationaal MVO bij MVO Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationale brancheprogramma. Zij brengt ketenverantwoordelijkheid onder de aandacht bij brancheorganisaties en individuele MKB bedrijven en ondersteunt hen bij de implementatie daarvan. Voordat ze bij MVO Nederland ging werken werkte ze onder andere bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en PricewaterhouseCoopers Advisory.

twittericoon @gadijkstra

linkedin-icoon LinkedIn

Nelleke Jacobs, kennis- en leermanager MVO Nederland

Nelleke

"MVO: winst voor bedrijf én samenleving"

Nelleke is een brede specialist op het gebied van MVO. Ze houdt zich bezig met onderwerpen als MVO–standaarden, ISO 26000, transparantie, de meetbaarheid van MVO, MVO en certificering, etc. Deze voor veel bedrijven abstracte thema's zet Nelleke om in bruikbare informatie voor ondernemers. In de vorm van trainingen, workshops, tools of via de website van MVO Nederland. Als kennismanager binnen MVO Nederland is Nelleke op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen binnen het MVO-speelveld. 

linkedin-icoon LinkedIn

 

Shirley Justice, projectmanager Duurzaam leveren aan de overheid

Shirley Justice

"De overheid geeft met haar inkoopmacht van ruim 50 miljard euro per jaar een belangrijke stimulans aan bedrijven om te verduurzamen, zowel op milieugebied als op het gebied van mensenrechten."

Shirley informeert en stimuleert bedrijven over de (internationale) sociale voorwaarden en milieucriteria die de overheid stelt bij inkopen en aanbestedingen. Zij is gespecialiseerd in duurzaam leveren aan overheden en de consequenties hiervan voor het bedrijfsleven.

linkedin-icoon LinkedIn

 

Marije Klomp, medewerker Kennis en Leren

Marije Klomp

"Onderneem met zin!"

Marije startte bij MVO Nederland met een onderzoek naar draagvlak voor MVO. Naast intern leren houdt zij zich bezig met kennisontwikkeling rond verschillende thema's, zoals MVO-trends & -ontwikkelingen en agri&food. Marije is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van verschillende workshops en trainingen. Haar passie gaat uit naar MVO in de de brede zin van het woord, zoals MVO implementatie en de basis principes van MVO.

twittericoon @marije klomp

linkedin-icoon LinkedIn


Willem Lageweg, directeur MVO Nederland

Willem

"Be the change you want to see in business"

Willem is een bevlogen MVO-specialist. Hij is sinds 1 april 2006 directeur van MVO Nederland, het nationale kennisnetwerk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vanaf 1996 is hij nauw betrokken bij allerlei MVO-initiatieven, zowel bij de Rabobank (tot 2006) als in diverse nationale en internationale netwerken op dit gebied.

twittericoon @willemlageweg

wp-icoon www.willemlageweg.nl

linkedin-icoon LinkedIn

 

Jos Reinhoudt, kennismanager

 "If you're not in it, you're out of it" 

Naast zijn bedrijf Duurzame Denkkracht, werkt Jos Reinhoudt als senior kennismanager op de afdeling Kennis en Leren van MVO Nederland. De vijf jaren daarvoor werkte hij als senior consultant/projectleider bij Beco, een adviesbureau gespecialiseerd in MVO en duurzaamheidsvraagstukken. Jos heeft brede kennis van MVO, opgedaan bij zowel bedrijven als verschillende overheden. Belangrijke thema’s in zijn advieswerk zijn: transparantie, stakeholdermanagement, duurzaam inkopen/ketenbeheer en duurzaamheidstrategie. Naast  zijn werk is Jos ook gemeenteraadslid voor GroenLinks in Nijmegen en bestuurslid van een kleine stichting die fairtrade met Guatemala wil bevorderen. 

@josreinhoudt

LinkedIn

Eerde de Swart, manager Nationaal Stimuleringsprogramma MBO bij MVO Nederland

Eerde

Eerde de Swart maakt voor bedrijven en maatschappelijke organisaties de kansen zichtbaar van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).

Als Operations Manager bij organisatie en adviesbureau Robin Good, pionier op het gebied van maatschappelijk betrokken bedrijfsprogramma's, gaf hij leiding aan meer dan 150 evenementen.
twittericoon @EerdedeSwart

linkedin-icoon LinkedIn

 

Lobke Vlaming, hoofd Kennis en Leren bij MVO Nederland

Lobke

Lobke Vlaming is een bron van kennis als het om MVO gaat. Sinds de oprichting in 2004 werkt zij voor MVO Nederland.

Als hoofd Kennis en Leren heeft zij zich gaandeweg verdiept in uiteenlopende  onderwerpen, waaronder duurzaam inkopen door de overheid, het ontstaan en de toekomst van MVO en MVO in verschillende  branches.
twittericoon @lobkevlaming

linkedin-icoon LinkedIn

 

Michiel van Yperen, projectmanager Internationaal MVO

" MVO biedt businesskansen in een veranderende en globaliserende wereld"

Michiel van Yperen (1964) is senior projectmanager Internationaal MVO bij MVO Nederland en maakt daarnaast deel uit van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen bij het Ministerie van Economische Zaken. De OESO-richtlijnen zijn de enige door overheden onderschreven MVO normen voor internationaal ondernemen en een voorwaarde voor het verkrijgen van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.

Zijn onderwijskundige en communicatie achtergrond maken hem een ervaren trainer, procesbegeleider en voorlichter. Kwaliteiten die hij nu inzet om MKB bedrijven die ondernemen in risicolanden te behoeden voor misstappen en te voorzien van praktische instrumenten om MVO beleid te ontwikkelen en te implementeren.

LinkedIn

Michel Schuurman, sr. Programmamanager Planet bij MVO Nederland

"De wereld is sterk in beweging, u ook?"

Michel Schuurman is bij MVO Nederland verantwoordelijk voor de ‘groene’ kant van MVO binnen de door de organisatie opgezette programma’s en projecten. Ook is hij primair contactpersoon bij MVO Nederland voor de Green Deals die tussen (groepen van) bedrijven en de overheid zijn afgesloten. In het verleden werkte hij onder meer als Managing Consultant Sustainability bij Capgemini en was hij mede-eigenaar van Icentials, een programma- en adviesbureau op het gebied van duurzaamheid.

Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking. Als resultaatgedreven programmamanager werkt hij daarom ook aan het realiseren van nieuwe verbindingen en (keten)samenwerkingen om de versnelling naar een toekomstbestendige samenleving vorm te geven. Zijn primaire aandachtsgebied hierbij is realisatie van de Circulaire Economie.

twittericoon @meschuurman

Michel Schuurman

wp-icoon Michel Schuurman

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen