Skip naar content

Overige programma’s en projecten

Binnen diverse kortlopende programma’s en projecten werkt MVO Nederland aan kennisontwikkeling en praktische hulpmiddelen op deelgebieden van MVO om zoveel mogelijk ondernemers te stimuleren MVO in te bedden in de kernactiviteiten van hun bedrijf. Het voert te ver om al deze programma’s en projecten hier te noemen.

Voor meer informatie over de lopende projecten kunt u contact opnemen met MVO Nederland.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen