Skip naar content

MVO in China

Waarom China?

Wilt u investeren, extra handel of een nieuwe afzetmarkt? China biedt volop zakelijke kansen. Dankzij de economische groei van het afgelopen decennium is China nu het grootste exportland ter wereld. Niet voor niets wordt het land de werkplaats van de wereld genoemd. Samen met Rusland en Brazilië vormt China een van de grootste opkomende markten. Dit maakt China tot een zeer aantrekkelijke handelspartner.    

De opkomst van MVO

De economie van China groeit onverminderd door. De welvaart van de Chinese bevolking stijgt. China wordt steeds rijker. Maar de groei kent ook nadelige gevolgen. China kampt in toenemende mate met sociale onrust op de werkvloer door gebrekkige arbeidsomstandigheden en onderbetaling. De onrust gaat gepaard met stakingen, conflicten en protesten. Ook de ecologische grenzen zijn bereikt. De vervuiling van lucht, water en bodem in het geïndustrialiseerde deel van China is groot. De middenklasse van China uit hierover steeds vaker zijn onvrede. Er is een snelgroeiend netwerk van NGOs dat zich sterk maakt voor een schoner milieu of de rechten van werknemers.

De Chinese centrale overheid erkent deze ontwikkelingen en  beschouwt MVO als een instrument om de problemen tegen te gaan. Waar MVO in het vorige decennium nog als ‘westers’ werd gezien, wordt het concept nu omarmd als een instrument om de sociale onrust en milieuproblemen op te lossen. Dit heeft geleid tot nieuwe wetgeving en MVO-richtlijnen voor bedrijven.

De Chinese overheid en MVO

De Chinese overheid werkt hard aan de invoering van MVO-maatregelen. Aangezien China een centraal geleide economie heeft, zal dit slechts een kwestie van tijd zijn. Van Chinese staatsbedrijven wordt verwacht dat ze een voortrekkersrol innemen bij de implementatie van MVO. Westerse bedrijven worden als koploper gezien en hun MVO-prestaties worden als voorbeeld genomen.

De belangrijkste en meest invloedrijke MVO-richtlijnen in China zijn de SASAC-richtlijnen. Volgens de SASAC-richtlijnen moeten staatsbedrijven MVO opnemen in hun managementsysteem en rapporteren over hun MVO-beleid en voortgang.

De internationale richtlijn ISO 26000 wordt door China als inspiratiebron gebruikt voor het ontwikkelen van een eigen Chinese MVO-standaard. Dit betekent dat de meest gevoelige MVO-issues in China zoals vrijheid van vakvereniging en mensenrechten voorlopig niet worden meegenomen in de MVO-regelgeving en richtlijnen.

De toenemende MVO-regelgeving vanuit de centrale overheid betekent niet meteen dat het op provinciaal niveau wordt overgenomen. De implementatie en handhaving van het centrale MVO-beleid kan sterk verschillen per regio. Lokale overheden zijn vaak nog niet overtuigd van het nut van MVO. Ze zijn bovendien moeilijk te controleren.

Lees meer over de Chinese MVO-richtlijnen

Advies aan de ondernemer

3 belangrijke adviezen aan ondernemers die in China actief zijn:

  • Stel uzelf op de hoogte van de lokale arbeids en milieuwetgeving, de lokale MVO-richtlijnen en stimuleringsprogramma’s van de Chinese overheid en volg dit lokale beleid.
  • Benader MVO als een businesscase. In China moet MVO met positieve termen en winstgevende argumenten worden aangekaart. Ook ISO 26000 en de SASAC-richtlijnen zijn een goed hulpmiddel om MVO aan te kaarten bij uw Chinese partners. Veel Chinese bedrijven zijn al bekend met ISO-standaarden.
  • Loopt u toch tegen MVO-dilemma’s aan? Ga dan te rade bij een van de vele MVO organisaties in China die u op weg kunnen helpen met het vinden van een oplossing.  

MVO Nederland helpt u met inspirerende voorbeelden, praktische tools en het beantwoorden van vragen

MVO-thema’s

Ondernemen in China betekent dat u in aanraking zult komen met meerdere MVO-dilemma’s.

Lees meer over de verschillende  MVO-thema’s in onze themadossiers

 

De Nederlandse ambassade

Ook de Nederlandse Ambassade in Beijing en de Kamer van Koophandel Benelux (Bencham) kunnen u van dienst zijn bij het realiseren van uw zakelijke ambities.

Lees meer op de Bencham CSR pagina.

Maak uw Chinese onderneming tot een succes met de Bencham CSR Starterkit  

Meer informatie

  • De Landen Toolkit van Agentschap NL geeft praktische tips voor ondernemen in China.
  • MVO in China beschrijft hoe MVO zich heeft ontwikkeld in China.
  • CSR Asia stimuleert Aziatische ondernemingen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Het webdossier Inkoop en Keten van MVO Nederland geeft concrete stappen voor maatschappelijk verantwoord inkopen.
  • ChinaCSRmap geeft een compleet overzicht van professionele organisaties die actief zijn op MVO in China. In deze database vindt u bijna 500 MVO organisaties en ruim 200 MVO experts.
  • Global Compact China is de Chinese tak van het VN-netwerk van bedrijven die gezamenlijke richtlijnen hebben rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu.

 

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen