Skip naar content

Is het Brancheprogramma relevant voor mijn organisatie?

Als branchevereniging helpt u uw leden verder, als u ze stimuleert tot duurzaam ondernemen. Het is bekend dat bedrijven die duurzaamheid voorop stellen, beter crisisbestendig zijn, beter presteren, innovatiever en op lange termijn levensvatbaarder zijn.

We weten verder uit onderzoek dat eenderde van de bedrijven die informatie over duurzaam ondernemen inwinnen, zich hiervoor tot de brancheorganisatie wendt. Hier ligt dus voor u een mooie rol!

De ene branchevereniging doet dat graag door vrijblijvend te stimuleren. De andere vereniging kan sterker sturend optreden of zelfs haar leden verplichten tot een keurmerk of gedragscode, vanuit de gedachte dat men zo de sector beschermt tegen negatieve kritiek.

Of uw vereniging nu al bekend is met MVO, of pas net dit onderwerp verkent en of uw leden hier al volop mee bezig zijn, of juist nog overtuigd moeten worden van het nut van MVO – voor al deze situaties kunt u bij MVO Nederland terecht.

Koploper of starter met MVO?

Voor brancheorganisaties die starten met MVO is er een toegespitste training, een MVO-expeditie, om te komen tot branchebeleid. Neemt uw vereniging deel aan het MVO Netwerk Brancheorganisaties, dan is deze MVO-expeditie gratis.

Brancheorganisaties die al wat verder op weg zijn, kunnen uit de kennis en know-how van MVO Nederland putten om voor hun leden (vaak sectorspecifieke)  informatie beschikbaar te stellen die hen  zal aanspreken en inspireren, of zelfs helpen om concreet de eerste stappen te zetten. Dat kan in de vorm van workshops door deskundigen, of in de vorm van voorlichting via website, brochure of andere media. Ook laagdrempelige stappenplannen en overzichten kunnen daarbij helpen.

U hoeft het allemaal niet zelf te ontwikkelen;  MVO Nederland kan brancheorganisaties via het Brancheprogramma diverse tools beschikbaar stellen, wellicht zelfs in uw eigen stijl of webomgeving. Praat erover met uw sectormanager.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen