Skip naar content

Stroming natuur- en landschapsontwikkeling

Bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling. Stroming ontwikkelt visies en voert projecten uit waarbij de winning van klei, zand, grind en mergel bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen