Skip naar content

Bedrijfsleven blijft ondanks crisis investeren in samenleving

13 december 2011

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf investeerde in 2011 voor 1,8 miljard euro in de samenleving. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven steunt een of meer maatschappelijke organisaties. Dit doen zij voornamelijk door de vrijwillige inzet van medewerkers en het geven van geld. Het gaat vaak om bedragen tot 5.000 euro. Vrijwel alle bedrijven die aan MBO doen, verwachten dat hun inzet de komende twee jaar gelijk blijft of zelfs zal stijgen. Dit zijn de uitkomsten van de tweede editie van het jaarlijkse onderzoek naar de aard en omvang van Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in het MKB, uitgevoerd door MVO Nederland, MOVISIE en EIM.


Totale waarde MBO-inzet licht gestegen

Het onderzoek toont aan dat het aantal bedrijven dat in 2011 in MBO investeert in vergelijking met 2010 met 5,5% is afgenomen (2011: 50%). Toch is de totale waarde van de MBO-inzet licht gestegen (2010: 1,75 miljard). Dit komt doordat bedrijven gemiddeld meer investeren. De investering van kleine bedragen tot 1.000 euro is gedaald, de hogere bijdragen zijn gestegen. Bijna 94% van de bedrijven verwacht dat de eigen investering in MBO de komende twee jaar gelijk blijft, of zelfs zal toenemen.

 

Inzet van mensen en geld rondom thema’s

De MBO-investering blijft gekenmerkt door het geven van geld (donaties en sponsoring) en het inzetten van arbeid, kennis en kunde door medewerkers (medewerkervrijwilligerswerk). Deze laatste blijft de primaire MBO-inzet van bedrijven (50%), gevolgd door geld (34%). Het blijkt dat iets meer dan de helft (53%) van de bedrijven zich met hun MBO-activiteiten bewust richt op bepaalde maatschappelijke thema’s of doelgroepen. Sport blijkt het meest populair, gevolgd door onderwijs, cultuur en gehandicaptenzorg.

 

Bekijk de volledige onderzoeksrappportage van de MBO Monitor, of de samenvatting.

Bekijk het persbericht.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen