Skip naar content

Zo verduurzamen groothandels hun keten

11 december 2012

In de keten van producent tot eindgebruiker staan groothandels precies in het midden. Daardoor hebben ze een unieke invloed op verduurzaming van de hele keten. In een gezamenlijk paper beschrijven de Rabobank en MVO Nederland hoe groothandels die invloed kunnen gebruiken.

Waarom MVO?

Veel bedrijven gaan aan de slag met MVO omdat klanten lastige vragen stellen over bijvoorbeeld kinderarbeid, milieu-impact of grondstoffenschaarste. Dat is een vrij defensieve houding.

Het kan ook offensiever: door de verantwoordelijkheid voor MVO in de keten op u te nemen en zo uw klanten te ontzorgen. Zij krijgen immers zelf ook allerlei lastige vragen over MVO van hun eigen klanten: de consument.

Hoe?

Groothandels kunnen hun afnemers helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen door hun assortiment deels of geheel duurzaam en fairtrade aan te bieden. Denk aan producten die relatief weinig CO2-belasting veroorzaken en producten die in goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt.

Aan de slag

Voor zo’n duurzaam en ‘fair’ assortiment is inzicht in de productieketen noodzakelijk. Daarmee voorkomt u bovendien toekomstige reputatieschade. Volg het stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van MVO Nederland en u bent al een heel eind op weg.

5 andere belangrijke aanbevelingen voor groothandels zijn:              

  1. Voer een stakeholderdialoog en vraag informatie op bij maatschappelijke organisaties, overheden en adviseurs.
  2. Communiceer intern en extern over MVO, bijvoorbeeld met een zelfverklaring ISO 26000.
  3. Maak een medewerker op een spilfunctie verantwoordelijk voor MVO.
  4. Vergroot de zichtbaarheid van uw MVO-producten, bijvoorbeeld door keurmerken te gebruiken.
  5. Gebruik duurzaam transport en bespaar energie in uw kantoren en distributiecentra.

De positie midden in de keten geeft groothandels een kans, maar ook een verantwoordelijkheid om met MVO aan de slag te gaan. De samenwerking met andere partijen in de keten, zowel met klanten als toeleveranciers, zal er hoe dan ook hechter van worden.

Lees het paper ‘Regisseur voor duurzaamheid in de keten’.

Meer tips, trucs en achtergrondinfo over MVO voor groothandels vindt u in het webdossier.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen