Skip naar content

Wajongpaspoort geeft praktische tips om cao-afspraken te maken

11 december 2012

SER-voorzitter Wiebe Draijer heeft op 17 september het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het Wajongpaspoort, een boekje met praktische tips en concrete voorbeelden voor werkbare cao-afspraken over de inzet van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Het paspoort biedt werkgevers handvatten om de huidige drempels te slechten. En dat is nodig, want werkgevers zijn positief over de inzet van Wajongers, maar cao-afspraken blijken lastig te maken en lastig uit te voeren.Draijer: “Nu het Wajongpaspoort er is, is het aan de werkgevers en werknemers om ermee aan de slag te gaan.” Het Wajongpaspoort biedt praktische tips en aansprekende voorbeelden van concrete cao-afspraken voor een succesvolle uitvoering. Het is primair bedoeld voor onderhandelaars en beleidsmakers van sociale partners die betrokken zijn bij cao-afspraken over Wajongers. Dit paspoort levert de nodige informatie voor het maken van kwalitatieve afspraken, die recht doen aan de intentie van cao-afspraken. Maar ook werkgevers die er op de werkvloer mee aan de slag moeten, kunnen er hun voordeel mee doen.

De Normaalste Zaak
Vanuit het netwerk De Normaalste Zaak stimuleert MVO Nederland het Nederlandse bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een serieuze kans op werk te bieden. Martine Breedveld, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, merkt dat steeds meer bedrijven en branches in de cao een bepaling opnemen waarin zij aangeven mensen met een arbeidshandicap op te willen nemen in hun arbeidsorganisaties.

Breedveld: “De kracht van ons netwerk zit in de uitwisseling van kennis en ervaring van bedrijven onderling, maar aanvullend daarop is het erg handig dat we nu ook een praktisch en compact boekje kunnen overhandigen dat vol tips en goede voorbeelden staat. Dit paspoort kan eraan bijdragen dat cao-afspraken met betrekking tot Wajongers geen dode letter blijven, maar echt bijdragen aan het ontstaan van inclusieve arbeidsorganisaties waarin mensen met een beperking naar vermogen een bijdrage kunnen leveren.”

Teamwork
Het Wajongpaspoort is ontwikkeld door Kennis- en innovatiecentrum CrossOver en werkgeversvereniging AWVN - in nauwe samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, Wissenreat Van Spaendonck, MVO Nederland/De Normaalste Zaak en UWV WERKbedrijf.


Lees verder op de website van CrossOver

Ga naar het themadossier 'Diversiteit en arbeidsparticipatie' op deze website

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen