Skip naar content

Verfindustrie en onderhoudsbedrijven gaan samen verduurzamen

11 december 2012

De brancheorganisaties voor de verfindustrie (VVVF) en de schilders- en onderhoudsbedrijven (Fosag) hebben op 24 oktober 2012 de verklaring “Duurzaam onderhoud aan gebouwen en infrastructuur” ondertekend. In de bouwwereld is milieu-impact een zeer belangrijk thema.

De verenigingen willen bewerkstelligen dat duurzaam onderhoud in de toekomst dient te voldoen aan een aantal eisen ten aanzien van de ondergrond, de gebruikte verf, de applicatie en het gebruik van rekentools.

Duurzame verf hoort erbij

Voorzitter Marlies van Wijhe van VVVF: “Bij duurzaam onderhoud hoort uiteraard duurzame verf. Door een nauwere samenwerking tussen verfleveranciers en schilders- en onderhoudsbedrijven kunnen we gezamenlijk een duurzamer eindresultaat bereiken”.

Ruud Maas, voorzitter van Fosag: “We zullen stimuleren dat schilders een zo duurzaam mogelijke werkwijze hanteren bij het applicatieproces. Duurzaamheid zit schilders in de genen.”

De ondertekening vond plaats tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Verf en onderhoud duurzaam!’ in aanwezigheid van Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland.

Belangrijk voor het milieu

MVO Nederland verwacht dat de afspraken tussen VVVF en Fosag zullen leiden tot concrete verduurzaming in de bouw, een bedrijfstak waarin milieu een belangrijk thema is.

Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt namelijk 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving goed voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is een van de grootste afvalstromen.

Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen zowel gebouwd als gebruikt worden met zo min mogelijk schade aan mens en milieu. Hierin spelen toepassing van minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen een belangrijke rol. 

Lees het webdossier Bouw, met achtergrondinformatie en tips voor duurzaam bouwen en onderhoud.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen