Skip naar content

Vereniging Wapeningsstaal Nederland wil MVO-kennis verspreiden bij ondernemers

11 december 2012

De Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) is sinds 12 september de nieuwste partner van het MVO Netwerk Brancheorganisaties. Speerpunt voor VWN is het vergroten van MVO-kennis in de branche.

wapeningsstaal

VWN zet onder meer in op een duurzaam personeelsbeleid. Dat betekent: verantwoord omgaan met werknemers door vitaliteit en inzetbaarheid te bevorderen en maatregelen te nemen op gebied van gezondheid en arbeidsveiligheid.

Daarnaast zet VWN zich in voor een betere samenwerking met andere branches in de keten (ketenoptimalisatie). Communicatie en promotie spelen een belangrijke rol om de MVO-ambities te realiseren.

Kennis vergroten

Om dit alles mogelijk te maken, heeft VWN een aantal doelstellingen geformuleerd. Het vergroten van kennis binnen de branche op verschillende niveaus staat hierbij op de eerste plaats.

Dit wil de vereniging bereiken door het uitvoeren van objectieve lifecycle analyses (LCA). Hiermee worden de milieu-effecten van wapeningsstaal in de hele keten van grondstoffen, productie, verwerking, slopen en afvalverwerking inzichtelijk.

Met die gegevens kunnen de milieuprestaties van gebouwen worden berekend. Uiteraard staan ook het verminderen van energieverbruik en CO2-emissies op de agenda.

VWN ondertekent MVO-manifest

VWN-voorzitter H. Geursen en mw. S. Märtens, sectormanager Bouw & Industrie van MVO Nederland, ondertekenen het MVO-manifest, 12-09-2012

Vast agendapunt

Duurzaam ondernemen wordt een vast agendapunt voor het bestuur van VWN. In 2013 stelt VWN een SMART-actieplan op om de doelstellingen die de vereniging zich heeft voorgenomen daadwerkelijk te halen.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen