Skip naar content

Verantwoord ketenbeheer: hoe werkt dat?

11 december 2012

Moet je met slechte leveranciers in zee gaan? "Juist wel", zei een deelnemer aan de verkennende bijeenkomst van het nieuwe Netwerk Ketenverantwoordelijkheid, op 19 juni 2012. "Zo kun je hun MVO-prestaties verbeteren.” Ook u kunt zich aansluiten!

Vragen en dilemma’s

 • “MVO zit wel in onze inkoopcontracten, maar we hebben geen controle in de keten.”
 • “Hoe ver terug in de keten moeten we controleren?”
 • “Hoe maak je inkopers bewust en gemotiveerd om MVO te implementeren?”

Heel wat vragen, dilemma’s en ervaringen met verantwoord ketenbeheer vielen te horen op 19 juni. De 7 bedrijven die deelnamen aan de bijeenkomst hebben alle internationale handelsketens: IHC Merwede, Alliander, Océ, IBM, Strootman Groep, Accell Group en CompanyFits.

Zij discussieerden over onder meer:

 • Inzicht in de toeleveringsketen
 • Invloed op je leverancier
 • Vragen van klanten over MVO
 • Toepassen van leverancierscode
 • Auditing & monitoring
 • Wel of niet aansluiten bij keteninitiatieven
 • Transport en CO2-uitstoot
 • Interne organisatie, onder andere opleiding van inkopers
 • Interne en externe rapportage
 • Facilitair duurzaam inkopen

Netwerk krijgt vorm

In de loop van 2012 zal het Netwerk Ketenverantwoordelijkheid meer vorm krijgen. Dan wordt de doelgroep afgebakend, worden de thema’s bepaald en het aantal bijeenkomsten vastgesteld. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid andere diensten af te nemen, waaronder trainingen.

Bent u geïnteresseerd in het Netwerk Ketenverantwoordelijkheid? Neem dan – vrijblijvend – contact op met Gerdien Dijkstra van MVO Nederland.

Achtergrondinfo, tips en trucs leest u in het webdossier Ketenverantwoordelijkheid.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen