Skip naar content

Terugkijken: Het Groene Verkiezingsdebat

4 september 2012

Politici van de zes grootste partijen kruisten op 4 september de degens tijdens Het Groene Verkiezingsdebat in Amsterdam. Het werd een boeiende en beschaafde serie tweegesprekken, met geregeld felle kanten. U kunt het volledige debat hieronder terugkijken.

Tijdens het debat gingen René Leegte (VVD) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) met elkaar in discussie over duurzame energie; Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) spraken over de circulaire economie en Sharon Gesthuizen (SP) en Marieke van der Werf (CDA) gaven elk hun visie op grondstoffen- en arbeidsbelasting.

Verantwoordelijk voor groene groei

Alle zes sprekers waren het min of meer eens over de noodzaak tot duurzame verandering, maar over de bijbehorende maatregelen verschilden ze sterk van gedachten. Het debat ontbrandde vooral op de momenten waarop werd besproken wie de grootste financiële verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor vergroening van de economie: de overheid, het bedrijfsleven of consumenten?

Een grote rol voor de overheid...

Zo bepleitten Groenlinks, de SP, de PvdA en D66 een belangrijke rol voor de overheid bij het stimuleren van groene groei en innovatie, bijvoorbeeld door belastingverhoging (in verschillende mate) op vervuilende grondstoffen en energie voor grootverbruikers. D66 bepleitte daarnaast een BTW-verhoging op vlees. Voor decentraal opgewekte duurzame energie door consumenten zou juist een soepel belastingtarief (of helemaal geen tarief) moeten gelden. Dat vond ook het CDA.

of juist niet?

De VVD nam op dit laatste punt als enige een afwijkend standpunt in door te stellen dat burgers die decentrale duurzame energie willen opwekken een bedrijf kunnen beginnen. Zo kunnen ze van allerlei aftrekposten profiteren. Verder hamerden de VVD en het CDA op het belang van een kleine overheid en ruimte voor bedrijven om zelf te innoveren. Belastingverhogingen zouden de koopkracht aantasten en arbeidsplaatsen kunnen kosten.

Bijzondere waardering was er verder voor twee gastsprekers. Kees-Jan Rameau van Eneco leidde het onderwerp energie in en pleitte vooral voor stabiel beleid. Lynn Zebeda van de True Price Foundation oogste lof met haar pleidooi voor 'een beetje meer politieke wil' om de sociale kosten van productie door te berekenen in de prijzen van consumentenproducten.

De partijprogramma's

Wilt u de groene standpunten van de partijen nog eens nalezen? De Groene Zaak heeft de opvallendste ‘groene’  ambities in de verschillende partijprogramma’s beschreven (pdf). Dit overzicht is ook verkrijgbaar in een handige  tabel.

Het Groene Verkiezingsdebat werd georganiseerd door De Groene Zaak en NRC Handelsblad. Volgens De Groene Zaak is een duurzaam regeerakkoord mogelijk als de politieke partijen tijdens de onderhandelingen vast durven te houden aan hun duurzame ambities.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen