Skip naar content

Subsidie voor lagere impact op biodiversiteit

11 december 2012

Bedrijven die hun impact op biodiversiteit en ecosystemen willen verminderen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van maximaal € 500.000. Agentschap NL neemt van 1 augustus tot 26 september 2012 aanvragen in behandeling.

De regeling wordt opengesteld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, in samenwerking met het ministerie van EL&I.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering.

Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen.

Wilt u de subsidie aanvragen? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U bent een bedrijf, of meerdere bedrijven.
  • U werkt samen met één of meer NGO's of kennisinstellingen.
  • U bent afkomstig uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme.
  • De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van  € 500.000 per project en € 200.000 per subsidieontvanger.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie is per 1 augustus 2012 een website online: www.agentschapnl.nl/biodiversiteit-en-bedrijfsleven

Achtergrondinformatie over biodiversiteit leest u in het webdossier.

Beeld: nationalebeeldbank.nl

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen