Skip naar content

Overheid kan veel duurzamer inkopen

11 december 2012

Overheden in Nederland maken te weinig vaart met duurzaam inkopen. Dat constateren 5 ondernemersorganisaties, waaronder MVO Nederland. In een brief aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu stellen zij 4 maatregelen voor om duurzaam inkopen verder te bevorderen.

Een jaar geleden brachten NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW het Advies Duurzaam Inkopen uit aan Atsma. De 5 organisaties adviseerden de overheid niet langer via gedetailleerde technische eisen duurzaam in te kopen, maar ondernemers uit te dagen zélf met voorstellen te komen om de duurzaamheidsambities van de overheid te bereiken.

Het Kabinet en de Tweede Kamer omarmden dit advies, maar in de praktijk komt er nog weinig van terecht, zo constateren de 5 partijen. Dat is zonde, want duurzaam inkopen kan leiden tot kostenefficiëntie bij de overheid en innovatie bij ondernemers.

4 concrete maatregelen

Om duurzaam inkopen concreet te maken, stellen de 5 partijen 4 concrete maatregelen voor aan het Rijk:

  1. Schep draagvlak door zelf het goede voorbeeld te geven.
  2. Bepaal welke duurzaamheidsdoelen uitgangspunt zijn van het inkoopbeleid.
  3. Kies concrete doelen en deadlines voor de uitvoeringsagenda.
  4. Maak zo snel mogelijk 1 loket voor duurzaam inkopen.

De jaarlijkse inkoopomzet van de overheid is meer dan € 60 miljard. Door duurzaam in te kopen kan de overheid een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze economie.

Lees het volledige persbericht

Lees de brief aan staatssecretaris Atsma

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen