Skip naar content

Nederland kan wereldleider duurzaamheid worden

27 augustus 2012

Nederland kan op duurzaamheidsgebied wereldleider worden, als alle organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een gezamenlijk hoger doel kiezen. Dat zeggen Willem Lageweg en Bernedine Bos van MVO Nederland. Ze staan op de cover van het tijdschrift P+ People Planet Profit, dat deze week verschijnt en als thema ‘slim samenwerken’ heeft.

Wanneer we vertrouwen op onze befaamde handelsgeest kan kennis over alles wat met duurzaam ondernemen te maken heeft wel eens een nieuw exportartikel worden. Nederland duikt als handelsnatie diep in ketens van grondstoffen en verzamelt in hoog tempo heel veel kennis op dit gebied. Het verduurzamen van handelsketen kan een unieke positionering op de wereldmarkt opleveren.

Nationale ambitie

Nederland telt inmiddels tal van organisaties en bedrijven die aan de slag zijn gegaan met aspecten van MVO. Lageweg: “Ik zie heel veel ambitie, op heel veel niveaus, in tientallen sectoren: VNO-NCW, de Groene Zaak, Urgenda, EVD, IDH, BOP, de ontwikkelingsorganisaties… Wat nog ontbreekt is een gezamenlijke nationale ambitie, het gezamenlijke punt op de horizon. Nieuwe coalities zijn nodig, we moeten weg uit onze eigen kringetjes en oude tegenstellingen. We moeten elkaar zaken gunnen, opdat we er allemaal op vooruit gaan.”

Slimmer samenwerken 

Nederland maakte jaren geleden wereldwijd furore met ‘het poldermodel’. MVO Nederland ziet in ‘slimmer samenwerken’ een hedendaagse variant. Ook nu is het mogelijk om een gezamenlijk doel te formuleren, die doelstellingen van bestaande organisaties kan overstijgen.

Versnellen

Lageweg formuleert ‘dit punt aan de horizon’ in het interview als volgt: “Koppel een nationale ambitie aan de footprint. Hoe verlagen we de impact die ons handelen heeft op de planeet en versterken we tegelijkertijd onze internationale concurrentiepositie? We zijn nog maar net begonnen. Er moet nog 80 tot 90 procent van de huidige uitputting van de aarde worden teruggedrongen. We moeten versnellen. Daarover wil ik graag met alle partijen in gesprek. Is er bereidheid om gezamenlijk onder die vlag op te varen? Mensen als Herman Wijffels hebben de statuur om tot bundelingen te komen. Ik ken er meer, die dit kunnen.”

Lees het complete artikel in P+

Ga naar het persbericht

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen