Skip naar content

MVO noodzaak voor chemiesector

11 december 2012

De Nederlandse chemiesector maakt gestaag vorderingen op het gebied van MVO. Nationale paradepaardjes als DSM en AkzoNobel doen het goed in de duurzaamheidslijsten én op de beurs. Dat is goed nieuws, want de sector neemt een groot deel van de Nederlandse productie en export voor zijn rekening. 

MVO is voor de sector ook een noodzaak. Bedreigingen liggen op de loer. Grondstoffenschaarste, schaarste op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot CO2-reductie kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor zowel individuele bedrijven als voor de sector als geheel. Ook veiligheid blijft aandacht vragen.

Maakt uw bedrijf al werk van MVO-concepten als circulaire economie, Biobased Economy en Cradle to Cradle? Benieuwd naar wat de mogelijkheden voor MVO zijn in de chemiesector? Bekijk het dossier chemische stoffen op de website van MVO Nederland.

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen