Skip naar content

MVO Nederland maakt 10 trends bekend

11 december 2012

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Dat blijkt uit het eerste trendrapport van MVO Nederland dat op 12 januari is gepresenteerd.

MVO Nederland maakte tijdens haar Nieuwjaarsevent tien MVO-trends bekend. Hoofdboodschap: MVO is booming.

De 10 trends op een rijtje:

 

1. Aandacht voor MVO zet fors door

De aandacht voor MVO blijft toenemen in zowel MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen.

 

2. MVO lijkt crisisbestendig

De crisis raakt vroeg of laat ieder bedrijf. MVO-bedrijven lijken de crisis beter te doorstaan. Ook herstellen zij sneller als de terugval voorbij is.

 

3. MVO als kostenpost definitief verleden tijd

Bedrijven zien MVO als kostenbesparend, of in elk geval als kostenneutraal. Ongeveer een vijfde van het MKB kijkt verder. Voor hen is MVO dé manier om de omzet te verhogen.

 

4. Sterke stijging vraag naar MVO in B2B-markt

Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Het effect reikt tot ver voorbij de Nederlandse grens. De stijgende ambities in het grootbedrijf slaan over op het MKB.

 

5. Consument wil duurzaam, maar is steeds kritischer

De consument is kritisch. Het voldoen aan minimale duurzaamheidskenmerken is een basisverwachting geworden. Daarom zijn consumenten vaak niet bereid hier meer voor te betalen. Bedrijven die extra MVO-stappen zetten, worden door nichemarkten wel beloond.

 

6. Energiebesparing: topprioriteit bedrijven

Energiebesparing staat bij veel bedrijven bovenaan de MVO-agenda. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker een strategisch speerpunt.

 

7. Transparantie: van compliance naar innovatie

Naast het voldoen aan richtlijnen, komt er steeds meer aandacht voor andere vormen van transparantie over MVO. Door dilemma's bespreekbaar te maken, meer inzicht in de keten te krijgen en de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, leidt transparantie tot innovatie.

 

8. People: verantwoordelijkheid terug op de werkvloer

Steeds meer bedrijven zetten in op mensgericht ondernemen en presteren hierdoor beter. Medewerkers krijgen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Organisaties worden platter en de rol van het management verandert.

 

9. Internationaal ondernemen: MVO minder vrijblijvend

Het wordt steeds duidelijker wat internationaal MVO voor bedrijven inhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Nieuwe internationale richtlijnen bieden houvast. Bijeffect is een grotere nadruk op certificering en controle.

 

10. Innovatie: coalities voor duurzaamheid

Baanbrekende innovaties gebaseerd op het concept van de circulaire economie en nieuwe businessmodellen zijn in opkomst. Samenwerking en verrassende coalities spelen hierbij een grote rol.

 

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland over het trendrapport:"Veertig jaar na het verschijnen van het rapport van Rome wordt de duurzaamheidsboodschap door het bedrijfsleven steeds sterker opgepakt. En dat is goed nieuws. Tegelijkertijd is heel helder dat we slechts aan het begin staan van een lange en boeiende ontwikkeling die nog grote inspanningen zal vergen. Er zijn nog vele ingrijpende innovaties nodig voordat we een situatie bereiken waarin onze manier van produceren en consumeren in balans is met wat de aarde ons ter beschikking stelt."

 

Discussieer mee

MVO Nederland maakte het trendrapport op basis van actuele onderzoeken, eigen analyses en gesprekken met deskundigen. Dit levert een interessant en actueel beeld op van de mate waarin MVO leeft onder ondernemers, de markt die er voor MVO bestaat en thema's die men belangrijk vindt. Maar ook wordt duidelijk op welke punten meer actie gevraagd wordt van bedrijven om tot daadwerkelijke verduurzaming van de economie te komen. De komende periode zoekt MVO Nederland het debat over andere thema's en invalshoeken die in de trendanalyse thuishoren.
Lees het gehele trendrapport op www.mvonederland.nl/trends
en discussieer mee.


Ga naar nieuwsbericht 'MVO creëert kettingreactie in bedrijfsleven'

Ga naar persbericht

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen