Skip naar content

Internationaal MVO slaat aan

11 december 2012

“Het bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om internationaal MVO. Daar ben ik blij om.” Met die woorden nam staatssecretaris Henk Bleker van EL&I onlangs de eindrapportage Internationaal MVO van de Sociaal-Economische Raad (SER) in ontvangst. Het rapport stemt tevreden, maar roept bedrijven ook op scherp te blijven op verantwoord ketenbeheer.

De eindrapportage IMVO is een vervolg op de Verklaring IMVO die de SER in 2008 opstelde. Daarin riep de raad het bedrijfsleven op actief invulling te geven aan de wijze waarop zij omgaat met verantwoord ketenbeheer.

Stevig op de agenda

Nu, bijna vier jaar later, constateert de SER dat IMVO en duurzaamheid een stevige plaats hebben gekregen op de agenda van veel bedrijven en branches. De stimulerende activiteiten van MVO Nederland hebben daarbij geholpen, volgens de SER.

Nog genoeg te doen

Het positieve beeld in de eindrapportage verschilt echter per sector en naar de grootte van bedrijven. Er blijven nog volop uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van IMVO en de rapportage hierover, met name in de B2B en de technische sectoren.

Zo is de belangrijkste kennis en informatie over het beleidskader voor IMVO, zoals de inhoud van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, nog niet altijd bij de relevante spelers bekend. Ook het verder stimuleren van het (kleinere) MKB blijft van belang.

Lees de volledige eindrapportage van de SER-commissie IMVO.

Foto: Nationale Beeldbank

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen