Skip naar content

Hulp bij investeren in opkomende markten

11 december 2012

Nederlandse mkb’ers die kansen zien in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika, kunnen sinds 15 juli 2012 gebruik maken van Finance for International Business. Het ministerie van EL&I verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening.

De overige 65% moeten bedrijven regelen bij externe professionele financiers. De Staat leent maximaal € 875.000 per aanvrager. Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd.

De ondernemer moet de lening inzetten voor investeringen of expansie van eigen activiteiten in China en India, Vietnam, Zuid-Afrika of Colombia. Voor de periode 2012- 2015 is het budget voor Finance for International Business 23 miljoen euro. Voor 2012 is € 6 miljoen beschikbaar.

Moeite met financieren?

Veel ondernemers die willen investeren in het buitenland hebben moeite om financiering te krijgen. Banken en andere kapitaalverschaffers zijn vaak terughoudend om investeringen te financieren in opkomende markten zoals China en India. Dit geldt nog sterker voor Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia.

Investeren in China

Tegelijkertijd verschijnt het nieuws dat China private investeerders wil aantrekken voor projecten die tot nu onder staatsverantwoordelijkheid vielen. Deze projecten richten zich op het spoor, gezondheid, financiën, onderwijs en telecommunicatie.

Genoeg redenen voor Nederlandse ondernemers om  zichzelf te verdiepen in de MVO- en businesskansen van China en andere opkomende markten.

Lees de laatste ontwikkelingen in China, door de ogen van Gerdien Dijkstra en Michiel van Yperen van MVO Nederland.

Beeld: nationalebeeldbank.nl

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen